Vad har kreditgivaren för ansvar gentemot borgensman?

2017-04-28 i Skuld
FRÅGA
Hej,Vad har kreditgivaren för vårdnadsplikt gentemot borgensman när gäldenär ej kan betala?Mvh Ann-Marie
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kreditgivaren har ingen vårdnadsplikt gentemot borgensmannen däremot har kreditgivaren ett ansvar gentemot borgensmannen. Detta ansvar grundar sig för det första i att kreditgivaren bör se till så att borgensmannen har ekonomiska förutsättningar att klara av att betala skulden och för det andra att borgensmannen bör få information om vad borgensåtagandet innebär. Känner borgensman att kreditgivaren inte har uppfyllt detta kan denne vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till tingsrätten.

Det finns två sorters borgen, proprieborgen och enkel borgen. Enkel borgen innebär att kreditgivaren först kan begära återbetalning av skulden när det står helt klart att gäldenären inte kan betala (10 kap. 8 § handelsbalken). Proprieborgen är mycket vanligare och innebär att borgensmannen tar på sig skulden som egen skuld (10 kap. 9 § handelsbalken). Proprieborgen innebär därmed att kreditgivaren är fri att välja vem av borgensmannen eller gäldenären att kräva på pengar. Tvingas borgensmannen betala gäldenärens skuld har borgensmannen rätt att i efterhand kräva tillbaka pengarna som borgensmannen betalat för gäldenärens räkning (så kallad regressrätt).


Med vänliga hälsningar,

Oskar Jansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (518)
2021-11-29 Vad kan man göra om man inte får tillbaka utlånade pengar?
2021-10-31 Gåvobrev och överlåtelseförbud
2021-10-28 Kan en borgenär kräva att skulden regleras innan förfallodagen?
2021-10-27 Vad kan jag göra för att få tillbaka pengar som jag lånat ut?

Alla besvarade frågor (97584)