Vad har jag rätt att göra med annans kvarlämnade saker?

FRÅGA
Hej!Jag har ett litet problem. Det är så att min styvpappa gick bort för två år sen och han efterlämnade två söner. Vi är inte syskon utan hans söner fick han i ett tidigare äktenskap. Dessa söner har haft två år på sig att hämta de saker som de vill ha efter sin far, hemma hos min mamma. Nu är det så att min mamma ska flytta i oktober och fortfarande har de inte hämtat sina saker.Tiden börjar rinna ut och jag vill börja röja lite åt min mamma, det fick jag höra att jag inte får göra om inte sönerna godkänner det. Stämmer det, hur gör man om de inte godkänner det inom rimlig tid? Lägenheten min mamma bor i måste ju tömmas inför flytten och en hel del vill hon inte ha kvar, hur gör vi i denna låsta situation? Har sönerna någon skyldighet att godkänna inom rimlig tid och isf hur kort/lång tid är rimlig tid? Vi kan ju inte stå och börja röja, packa och flyttstäda två veckor innan flytten.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Möjligheten att göra sig av med sakerna

Precis som du skriver kan ni tyvärr inte göra er av med sakerna utan sönernas godkännande. Detta har att göra med att man, om man slänger någon annans tillhörigheter, kan göra sig skyldig till den brottsliga gärningen olovligt förfogande (10 kap 4 § brottsbalken - BrB). Ni hamnar i en lite komplicerad situation med dessa saker eftersom även en förflyttning av sönernas saker kan utgöra en brottslig gärning, nämligen egenmäktigt förfarande (8 kap 8 § BrB). Dock kan man även anse att sönerna genom att inte hämta sina saker gör sig skyldiga till egenmäktigt förfarande eftersom dem hindrar din mamma från att bruka bostaden på det sätt som hon har rätt till.

Vad ni kan göra

I första hand tycker jag att ni ska vända er till sönerna och tydliggöra situationen samt sätta ett datum då sakerna bör vara hämtade.

Det ni kan göra om sönerna inte godkänner att hämta sina saker inom den tid ni anger är att ni kan ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten (KFM) enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning. I ansökan ska framgå vad ni vill att KFM ska göra och varför. KFM meddelar sedan utslag vilket kan innebära att sönerna blir skyldiga att ta bort sakerna från din mammas lägenhet. De kan även hjälpa dig att verkställa utslaget, det vill säga hämta sakerna åt sönerna.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (502)
2021-02-28 Får man alltid brev från kronofogden om att man har obetalda skulder?
2021-02-23 Vad kan jag göra när mitt ex inte hämtar sina saker?
2021-02-21 Om hyresgästen vägrar flytta ut
2021-02-21 Handräckning

Alla besvarade frågor (89861)