Vad har jag för uppsägningstid om jag skrivit på ett tidsbegränsat vikariat?

FRÅGA
Hej . Jobbar inom företag X och ska skriva på ett tidsbegränsat vikariat, går under Y handelsavtalet, Vad har jag för uppsägningstid, kan jag bryta anställningen, eller måste jag jobba vikariatstiden ut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring uppsägningstid och vad som gäller när man vill avbryta sin anställning. Jag kan tyvärr inte hitta kollektivavtalet du anger men tänk på att denna kan innehålla bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan (2 § LAS).

Ett vikariat kan som utgångspunkt inte sägas upp i förtid

Ett vikariat kan som utgångspunkt inte sägas upp i förtid eftersom det löper mellan två datum och därmed är tänkt att gälla däremellan. Det finns dock möjlighet att avbryta sitt vikariat i förtid om det finns inskrivit i anställningsavtalet att anställningen löper "… dock längst till och med [datum]" alternativt att arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om en ömsesidig uppsägningstid. I sådant fall kan anställningen sägas upp med en uppsägningstid, vanligtvis en månad (5 § och 11 § LAS).

Om det inte skrivits in något särskilt i anställningsavtalet gällande rätt till uppsägning så gäller som utgångspunkt att avtalet ska hållas. Görs inte detta av någon av parterna riskerar denna part att behöva betala skadestånd på grund av avtalsbrott.

Ett vikariat kan sägas upp i förtid på allmänna avtalsrättsliga grunder eller om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter

Det finns ytterligare möjligheter att avsluta sin anställning i förtid. Antingen på allmänna avtalsrättsliga grunder, så som svek eller för att avtalsvillkor är oskäliga med hänsyn till omständigheter i övrigt. Alternativt om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter, exempelvis inte betalat ut den lön du har rätt till i tid (4 § LAS och tredje kapitlet avtalslagen).

Sammanfattning

Förutsatt att rätt till uppsägning inte har skrivits in i anställningsavtalet eller finns angivet i kollektivavtalet, har jag svårt att se att du skulle ha rätt att avbryta din anställning i förtid. Du kan dock försöka komma överens med din arbetsgivare om att avsluta anställningen i förtid om du skulle vilja det.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1870)
2021-10-23 Hur fungerar turordningsreglerna?
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?

Alla besvarade frågor (96487)