Vad har jag för rättigheter vid sommarjobb?

FRÅGA
Jag är 17 år- född 2002 och sommarjobbar i en privatägd liten butik. Jag har aldrig skrivit på något avtal eller liknande ALDRIG. Jag är den enda som jobbar i denna butik och jag känner att det blir för mycket..Har inget schema utan får veta två dagar i förväg när jag ska jobba osv. Jobbigt! Jag får heller ingen rast/lunchpaus och känner att jag inte kan lämna butiken för att gå på toa! Jag vet att jag kommer jobba en hel vecka 7:30-17 varje dag!! för mycket! Men jag är den enda som jobbar i shoppen.. min chef har bara mig och han litar på mig! Jag är även rädd för min chef som gärna lägger kommentarer om mitt utseende. Jag mår väldigt väldigt dåligt på detta jobb. Jag vill verkligen sluta NU. Men är rädd för honom och vet ej vad som gäller! Han har ju bara mig som anställd! Vad ska jag göra? Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din rätt att avsluta arbetet beror på vad för sorts anställning det är. Vilket sorts anställning det är avgörs av anställningsavtalet. Du säger att du aldrig skrivit under ett anställningsavtal. Ett sådant behöver dock inte vara skriftligt utan kan ingås muntligen. Dvs. vad du och din arbetsgivare kommit överens om muntligt är vad som ska gälla. Har ni sagt att du ska jobba hela sommaren är det nog en tidsbegränsad. Har ni dock sagt att han kontaktar dig när han behöver hjälp är det nog snarare en typ av timanställning.

Utav vad du skriver låter det som att du antingen har en tidsbegränsad anställning under sommaren eller ett sorts timanställning där du rings in vid behov. En tidsbegränsad anställning löper från ett datum till ett annat och kan bara sägas upp om det avtalats om det eller om arbetsgivaren gör sig skyldig till grovt kontraktsbrott. Med grovt kontraktsbrott menas t.ex. misshandel eller att arbetsgivaren inte betalar ut lön. Du berättar om att din chef behandlar dig på ett sätt som du inte är bekväm med. Det låter inte som ett grovt kontraktsbrott. Skulle du vara timanställning innebär det oftast att man vid varje enskilt jobbtillfälle kommer överens om att jobba. Då är du inte skyldig att arbeta om du inte vill.

När du beskriver din arbetssituation låter det som att din arbetsgivare bryter mot vissa bestämmelser i lag. Senast en månad efter att arbetstagaren börjat ska arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om villkoren i anställningsavtalet. Det gäller dock inte om anställningen varar mindre än tre veckor. (6 c § LAS). Om det inte görs har arbetstagaren rätt till skadestånd (38 § LAS).

En arbetstagare har också rätt att ta raster och pauser (15–17 §§ arbetstidslagen). Det innebär du har rätt till raster och det är ingenting som arbetsgivaren kan ändra på. Arbetsgivaren är dessutom tvungen att informera arbetstagaren hur långa rasterna är och när de kan tas. En rast ska vara minst tio minuter lång men om bara en rast ges per dag ska den vara minst mellan 30–45 minuter lång. Utöver raster får arbetstagaren ta pauser när det behövs. Det är ingenting som arbetsgivaren heller kan ändra på. En arbetsgivare som struntar i detta kan dömas till böter (24 § arbetstidslagen).

En arbetstagare har också rätt att få reda på sina arbetstider i förväg. I arbetstidslagen står två veckor i förväg men det ges flera undantag (12 §). Två dagar i förväg är orimligt kort och borde inte tillåtas enligt något undantag. Har du kommit överens med din chef om att du ska få information två dagar innan är det dock okej.

Vad du kan göra är först att fundera över vad för anställning du har. Är det en tidsbegränsad anställning som gäller hela sommaren eller en typ timanställning som sker varje gång du får information om att jobba. Är det en typ av timanställning kan du bara tacka nej. Är den en tidsbegränsad har du dessvärre sämre chanser att säga upp dig. Om ni inte kommit överens om vad det ska vara skriftlig kan du hävda att det är en timanställning.

Om din chef tillåter dig att sluta kan du dock få sluta tidigare. Du kan informera honom eller henne om alla brister och lagbrott. Kanske kan du börja trivs på arbetet om chefen åtgärdar dem. Annars kan du använda de för att få chefen att acceptera att du slutar. Du kan nämligen också anmäla chefen till arbetsmiljöverket. De utövar nämligen tillsyn över arbetsplatser så att de följer lagen.

Är du ansluten till facket kan du också vända dig till dem för hjälp.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud Björklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1350)
2019-10-16 Har jag uppsägningstid under en provanställning?
2019-10-16 Hur lång uppsägningstid har jag?
2019-10-15 Får arbetsgivare sänka sysselsättningsgraden från 100 % till 75 %?
2019-10-12 Arbetsgivarens rätt att avbryta en provanställning

Alla besvarade frågor (73747)