Vad har jag för rättigheter som pappa efter en privat spermadonation?

2018-12-21 i Faderskap
FRÅGA
Hej, jag Donerade sperma privat till en kvinna som ville bli ensamstående mamma. Vi hade en verbal överkommelse (mestadels finns skrivet genom växlande meddelanden) där det sades att jag kommer få ta del av uppväxen och bestämma lite grann ...men ett tag efter graviditeten slog i blom så hade hon nu ändrat sina planer helt. Hon har gått med på att låta mig skriva på faderskapet men mer än så har vi inte diskuterat då hon har en tendens att inte svara medelanden, detta kan ta upp till månader ibland. Jag bor ca 2:40 timme ifrån henne men jag tänker att en bil resa är ju inte hela världen för att påverka detta. Jag är lite rädd över att hon har veträtt gällande vårdnaden och kan sticka iväg och skita i vår överkommelse. jag har hela tiden velat bli pappa så jag kan tänka mig ta den rollen då jag ändå måste betala underhåll och för att säkra detta så vill jag ha delad vårdnad, det är ju trots allt mitt barn också. Dilemmat är nu så att jag vill ha en gemensam vårdnad för barnet och jag vet inte hur jag skall gå tillväga utan att behöva dra igång något bråk.
SVAR

Hej, och stort tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din viktiga fråga!

För att få svar på frågan så får vi först och främst kika in Föräldrabalken (FB). Jag kommer att disponera mitt svar på så sätt att jag börjar med att gå igenom kring vad som gäller angående fastställelse av faderskap. Jag kommer därefter att gå vidare till reglerna om vårdnad.

Fastställelse av faderskap kan göras genom en dom eller genom en faderskapsbekräftelse

Så som jag har förstått det så har du alltså inte donerat sperman genom ett professionellt institut som en anonym spermadonator, utan att det istället har gjorts privat. Det innebär att du räknas som biologisk fader till barnet, vilket kan fastställas genom en dom eller en faderskapsbekräftelse (FB 1 kap 3 §).

Socialnämnden kommer att vara tvungna att genomföra en faderskapsutredning

När barnet är fött så kommer dock Socialnämnden först och främst av olika skäl att vara tvungna att göra en faderskapsutredning, för att försöka fastställa vem pappan till barnet är. Detta bland annat på grund av att barnets mamma inte är gift och då man inte säkert vet vem pappan till barnet är (FB 2 kap 1 §). Det görs genom att de införskaffar sig den information som de behöver, till exempel från modern av barnet och andra personer som skulle kunna lämna information av vikt (FB 2 kap 4 §). De bör även verka för att DNA-test genomförs för att se vem pappan kan vara (FB 2 kap 6 §). I socialnämndens undersökningsplikt ligger alltså att de måste försöka hitta dig som är pappa till barnet.

Problematiken med en faderskapsbekräftelse är att mamman måste godkänna den

Det enklaste sättet för dig att bekräfta faderskapet på, är givetvis genom en faderskapsbekräftelse. Mamman till barnet måste dock godkänna faderskapsbekräftelsen, vilket kan göra din situation problematisk om hon inte skulle vilja hedra er överenskommelse och göra detta. Det är dock inte endast mamman som måste lämna sitt godkännande. Socialnämnden måste nämligen också godkänna faderskapsbekräftelsen, vilket de endast får göra om det kan antas att du är barnets pappa (FB 1 kap 4 §).

Faderskapet kan istället fastställas genom en dom

Faderskapet kan också fastställas genom en dom, om det inte skulle vara möjligt att göra det genom en faderskapsbekräftelse. Det ska isåfall vara sannolikt att du har "avlat" barnet. För att avgöra detta är det förmodligen så att ett DNA-test kommer att göras (FB 1 kap 5 §). Om modern skulle vägra att delta i det DNA-test som socialnämnden kommer att försöka genomföra, så kan rätten istället besluta om att ett DNA-test ska ske (Lag om blodundersökning m.m. vid undersökning av faderskap 1 §).

Du kan vända dig till Socialnämnden om du vill fastställa ditt faderskap

Viktigt att veta är att endast barnet kan väcka talan om att fastställa faderskapet. Är barnet omyndigt så kan dock Socialnämnden eller modern väcka talan istället. Att ha möjlighet att "väcka talan" innebär bland annat att man är behörig till att t.ex. inleda en rättegång etc. Det medför att du kan vända dig till Socialnämnden, om du skulle vilja fastställa ditt faderskap (FB 3 kap 5 §).

I det fortsatta svaret som handlar om vårdnaden kommer jag att förutsätta att du har fått ditt faderskap fastställt på något sätt.

Du kan väcka tala om att få gemensam vårdnad i en domstol

Du kommer inledningsvis inte att få gemensam vårdnad av barnet, då du och barnets modern inte är gifta. Hon kommer därför att få ensam vårdnad till en början. För att få gemensam vårdnad om barnet får du istället söka dig till en domstol (FB 6 kap 5 §). I domstolens beslut så kommer de bland annat att ta stor hänsyn till föräldrarnas samarbetsförmåga. I alla beslut som rör barn så är dock den avgörande faktorn principen om barnets bästa. Domstolen kommer därför att basera sitt beslut på det som de tror är allra bäst för barnet (FB 6 kap 2 a §)

Ni kan också skriva ett vårdnadsavtal

Något som kan vara bra att tänka på är dock att ni inte behöver gå till domstol, om barnets mamma går med på att ni ska ha gemensam vårdnad om barnet. Då kan ni istället skriva ett vårdnadsavtal, vilket ska vara skriftligt och godkänt av Socialnämnden (FB 6 kap 6 §).

Sammanfattning

Du anses vara barnets biologiska pappa, eftersom att spermadonationen har skett privat. Det innebär att du fastställas som barnets pappa. Det kan ske genom antingen en faderskapsbekräftelse eller genom en dom. För att fastställa att du är pappan så kommer förmodligen ett DNA-test att göras.

Barnets mamma får automatiskt ensam vårdnad av barnet, eftersom att ni inte är gifta. För att få gemensam vårdnad så kan man antingen skriva ett vårdnadsavtal, eller vända sig till domstolen.

Mina råd till dig

- Jag förstår givetvis att det är en känslig fråga, och att du så långt som möjligt vill undvika bråk. Jag skulle därför råda dig att först och främst försöka prata med barnets mamma, även om jag uppfattar det som att det stundtals är svårt då hon sällan svarar.

- Om barnets mamma inte vill samarbeta kring fastställandet av faderskapet så kan du hursomhelst alltså vända dig till Socialnämnden. De har nämligen en skyldighet att fastställa dig som pappa till barnet. Det bästa vore givetvis om det gick att genomföra en faderskapsbekräftelse, då vägen genom domstolen ofta både är dyr och långdragen historia. Det kan dock dessvärre vara så att du inte har något annat val.

- Det vore på samma sätt självklart bättre om ni även kunde skriva ett vårdnadsavtal, när det kommer till frågan om den gemensamma vårdnaden. Detta eftersom att det andra alternativet även här vore att gå till domstolen med ärendet.

- Ett tips som jag möjligtvis skulle kunna ge dig är att vända dig till en Familjecentral. Familjerådgivning är något som varje kommun ska kunna erbjuda, och ni kan vända er dit om ni t.ex. har kommunikationssvårigheter.

- Om du skulle vilja ha mer ingående juridisk hjälp, så skulle jag istället rekommendera dig att vända dig till våra duktiga jurister på info@lawline.se för mer information.

Jag hoppas verkligen att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen, och önskar dig ett stort lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (303)
2020-03-27 Vilka rättigheter/ skyldigheter har jag som pappa?
2020-03-19 Vilka möjligheter har en man att få faderskap till barn fastställt?
2020-03-08 Fastställande av faderskap när barnets mamma avlidit
2020-02-29 Hur häver man ett bekräftat faderskap?

Alla besvarade frågor (78447)