Vad har jag för rättigheter när ett vikariat sas upp veckan innan jag skulle börja arbeta eftersom den förra vikarien fick tillbaka sitt jobb?

FRÅGA
Hej Fick erbjudande att påbörja ett vikariat på ett hotell som nattportier, 88%. Tjejen jag skulle ersätta skulle få sparken då hon hade mycket personliga problem som arbetsgivaren ansåg påverkade hennes arbete. Dock visade det sig att de inte hade tillräckliga grunder för att säga upp henne och hon fick istället en varning. Så en vecka före jag skulle börja på den tjänsten får jag beskedet att det inte blir något. Jag har tackat nej till andra jobb och även avslutat en timanställning för detta. Vad har jag för rättigheter här? Arbetsgivaren vill inte kompensera mig överhuvudtaget utan anser att shit happens.. Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har du bevis på att anställningsavtal ingåtts?
För att du ska ha några rättigheter i sammanhanget krävs det att ni faktiskt har ingått ett anställningsavtal. Ett anställningsavtal kan ingås på vilket sätt som helst, men det är viktigt att man har något form av bevis för att ni faktiskt kommit fram till en överenskommelse. Är det så att det finns skriftliga bevis på att du blivit anställd, exempelvis i form av att arbetsgivaren informerat dig om att du blivit anställd via mejl, skickat dig datumet för tillträdesdagen eller frågat om dina bankuppgifter osv, räcker det för att visa att ett anställningsavtal faktiskt har ingåtts.

Uppsägning av vikariat
Har ett anställningsavtal ingåtts innebär det att du är skyddad enligt LAS regler om uppsägning, i detta fall uppsägning av vikariat. Att du inte hunnit tillträda arbetet spelar alltså ingen roll.

Vikariat kan endast sägas upp i följande situationer:
1. Arbetstagaren som vikarien ersätter kommer tillbaka
2. Vikarien har misskötts sig i sitt arbete
3. Anställningsavtalet ger arbetsgivaren rätt att säga upp avtalet av annan anledning (4 § andra stycket LAS).

I följande situation så förutsätter det således att tjejen som tidigare sparkades vara vikarie själv, och att du därmed tog över vikariattjänsten. Vidare förutsätter det att annat inte står i anställningsavtalet.

Vad har du rätt till?
Vid en uppsägning som inte gått rätt till kan du få ersättning för den ekonomiska förlust du lidit samt för eventuell kränkning (38 § LAS). Du har också möjligheten att få uppsägningen ogiltigförklarad (34 § LAS). I det här fallet blir det nog bara ekonomisk ersättning som blir aktuellt eftersom tjänsten som du skulle ha tillsatt redan är fylld.

Vänd dig till ditt fack
Det du ska göra är att först och främst vända dig till ditt fackförbund och be om hjälp med den uppkomna situationen. Förklara läget och be dem assistera dig i förhandlingar med arbetsgivaren. Fackförbundet kan tillsammans med dig väcka talan i domstol om att få ut skadestånd, och i sådana fall så står dem för rättegångskostnaderna.

Är du inte med i ett fackförbund får du istället själv ta kontakt med arbetsgivaren och förklara att hens handlande är att betrakta som en uppsägning i lagens mening och att det därmed krävs att den också är lagenlig. Påpeka även att skadestånd kan komma på fråga om du väcker talan i domstol. Förhoppningsvis kan hotet om en rättegångsprocess som kan leda till ytterligare kostnader få arbetsgivaren att vilja lösa situationen på tu man hand.

Vänligen

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1334)
2019-09-12 Övergår en timanställning till fast tjänst per automatik eller måste man påtala detta för arbetsgivaren?
2019-09-11 Uppsägningstid utan skriftligt anställningsavtal
2019-09-10 Uppsägningstid vid provanställning
2019-09-04 Arbetstagares uppsägningstid enligt LAS

Alla besvarade frågor (73003)