Vad har jag för chanser att efter en domstolsförhandling få betalt för muntligt ingångna låneavtal?

2017-05-05 i Fordringar
FRÅGA
Hej! Jag lämnade ett betalningsföreläggande till kronofogden på min f.d. man och särbo. Dels på en skuld som jag var tvungen att stå ensam på då han hade anmärkningar (hans del av giftermålet på 55 000 kr), samt ett lån taget enbart för honom 2016. Det har han betalat en del på och mobilräkningar 2001-2017. Det finns inga papper skrivna utan endast muntliga avtal. Han bestrider alla skulder förutom mobilräkningarna. Men han preciserar inte vilka, så jag antar att han då erkänner alla. Har jag chans att vinna i tingsrätten? Hade även med våra gemensamma barns fritidsaktiviteter (handboll), som varit dyrt. Han pantsatte och förlorade förlovningsringen som jag betalat och han fick låna en spjälsäng som han vägrar lämna tillbaka. Ska jag enbart fortsätta med räkningarna och lånen? Det stora lånet borde väl gå under sambolagen? Tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Mitt svar är av allmän karaktär och innehåller för enkelhetens skull inga lagrumshänvisningar. Önskar du få någonting förtydligat, bli hänvisad till konkret lagtext eller få instruktioner kring hur man t.ex. utformar en inlaga till domstol så är du välkommen att publicera en kommentar här eller skicka ett mejl till marcus.backstrom@hotmail.com.

Baserat på informationen i din fråga så bedömer jag, tyvärr, att chanserna till en positiv tingsrättsdom är minimala. Din exmake är naturligtvis skyldig att betala de skulder som han medgivit inför kronofogden men återstående skulder, som han bestridit, måste du kunna bevisa i en domstolsförhandling för att kunna få betalt för. Att han inte preciserat sitt bestridande innebär inte att han godkänt dem. Tvärtom är det helt och hållet din uppgift att bevisa att de muntliga avtalen har ingåtts och vilka betalningsvillkor som är kopplade till dem.

Att bevisa förekomsten av muntliga avtal, i en situation där motparten förnekar att de existerar, är nästintill omöjligt. Domstolarna ställer förhållandevis höga krav på bevisningens kvalitet och när ord står mot ord utfaller nästan alltid resultatet till den anklagades fördel.

Jag kan heller inte se att sambolagen skulle vara dig till hjälp i denna situation. Sambolagen tar bara sikte på gemensam bostad och bohag och innebär förenklat att man ska dela lika på värdet av en lägenhet/hus och möbler när man separerar (under förutsättning att det införskaffats för gemensamt bruk). Dessutom skriver du ”min f.d. man och särbo” vilket jag tolkar som att ni varit gifta och inte bott ihop. Sambolagen blir då överhuvudtaget inte aktuell (regler kring skilsmässa finns i äktenskapsbalken). Gällande utgifter för barn så finns det ingen regel som säger att de automatiskt ska fördelas lika mellan makarna.

Jag är medveten om att min svar är pessimistiskt formulerat och säkert gjort dig besviken. Dock är det bättre att vara ärlig än att uppmuntra till en långdragen process som sannolikt bara kommer kosta dig energi och pengar till ingen nytta. Den bittra sanningen är tyvärr att utan konkreta bevis för att låneavtal och liknande har ingåtts så är det oerhört svårt att få rätt i en domstolstvist.

Om du anser att jag inte tolkat din fråga korrekt är du som sagt mer än välkommen att skriva en kommentar här på Lawline eller ta kontakt med mig mejlvägen – så utvecklar jag gladeligen mitt svar. Visar det sig att du ändå har bevis av något slag för att ett eller flera låneavtal existerar så vägleder jag dig gärna kring hur du kan gå vidare med det.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (811)
2021-07-11 Ökad ränta trots betalning i tid
2021-07-11 Hur ska jag gå tillväga för att få tillbaka depositionsavgiften?
2021-07-03 Oreglerade skulder - Vad gäller?
2021-07-03 Hur ansöker man om ett betalningsföreläggande?

Alla besvarade frågor (94177)