Vad har hyresvärden för skyldigheter i ett hyresförhållande?

2020-12-28 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag hyr ett rum där finns flera som bor där och här saknas ventilation i huset samt mögel i duschen och i badrummet och inga brandvarnare samt har hon kamra övervakning i trappen utan tillstånd
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att på bästa sätt ge en överblick över hur den juridiska regleringen ser ut kring ditt hyresförhållande delar jag mitt svar här nedan baserat på den information som du presenterade i inlägget.

Gällande ventilationen och möglet: I och med att du hyr rummet blir Hyreslagen (12 kap JB) tillämplig lag.

I Hyreslagens 9 § står att hyresvärden ska tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Utifrån den informationen som du gav mig i inlägget utgår jag ifrån att det avsedda ändamålet för det rummet du hyr är att bo där. Vid sådan fall ska rummet vara i ett beboeligt och acceptabelt skick.

Vidare stadgas det i Hyreslagens 15 § att hyresvärden under hyrestiden har en skyldighet att upprätthålla lägenheten (i ditt fall rummet) i sådant skick som det framgår av 9 §. Det framgår i 15 § att om lägenheten helt eller delvis är uthyrd till bostad, ska hyresvärden i bostadsdelen med skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk.

Viktigt att observera här är att dessa regler har undantag. Om det skulle vara så att du och din hyresvärd inom hyreskontraktet har kommit överens om annat som avviker från dessa paragrafer så har det överenskomna hyresavtalet företräde. Ett exempel som innebär att man ingått ett sådant avtal är att du innan du har flyttat in accepterat att hyra rummet i sådant skick som den du berättar om. Ett annat exempel är att hyresvärden inom en avtalsklausul friskriver sig från sådan ansvar som innebär underhållsskyldigheten.

Om så inte är fallet och problemen har uppstått i efterhand efter att ni ingått hyresavtalet har du som hyresgäster rätt till skälig nedsättning av hyran under den tiden lägenheten är bristfällig samt rätt till ersättning för skador som uppstått på grund av bristen.

Gällande brandvarnaren: När det kommer till brandvarnaren aktualiseras Lagen om skydd för olyckor (LSO) istället. Den som äger huset har en skyldighet att se till att det i rimlig omfattning finns utrustning för släckning av brand, och även en skyldighet att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand (2 kap. 2 § LSO). Brandvarnare anses normalt vara en sådan åtgärd som ägaren av ett hyreshus har ansvar att se till att det finns i varje lägenhet.

Gällande kameraövervakningen: Kameraövervakning regleras i Kameraövervakningslagen. I lagens 5 § anges ett undantag när lagen inte är tillämplig. Hyresvärden kan som privatperson enligt undantaget ha rätt att sätta upp kameror i begränsad utsträckning i sin bostad om kamerorna bara fångar upp det som är i bostaden. För dig som privatperson som bor i ett av rummen kan jag nämna brottet om kränkande fotografering (4:6 a BrB) som kan vara av relevans aktualiseras. Så kan fallet vara om övervakningen sker utan samtycke, inomhus i en bostad och är ägnat att kränka den enskildes personliga integritet.

Mitt främsta råd är att du först och främst vänder dig till din hyresvärd och diskuterar den befintliga situationen. Efter att du gjort detta och om ni inte har kommit fram till någon vidare överenskommelse och åtgärder är ett alternativ att du vänder dig till Hyresnämnden. Hyresnämnden kan i sådana fall göra en bedömning och eventuellt ålägga hyresvärden att avhjälpa de brister som finns i ert hyresförhållande.

Hyresnämndens hemsida hittar du här: http://www.hyresnamnden.se/.

Hoppas detta svar var till hjälp för dig! Om du har fler frågor eller funderingar, eller befinner dig i behov av juridisk hjälp är du alltid varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Arina Chwich Dumitrascu
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1923)
2021-04-11 Överlåtelse av hyresrätt
2021-04-06 Hyreshöjningar
2021-04-06 Får hyresvärd neka mig lägenhet trots att jag är med i a-kassan?
2021-04-02 Särskilt allvarliga störningar i boendet

Alla besvarade frågor (91096)