Vad har hyresvärden för skyldighet gällande underhåll av lägenheten?

2020-02-23 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, vad har hyresvärdens förskyldighet avseende underhåll av tapeter, målning, golvbyte, golvslipning etc. i bostadslägenhet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar regler som återfinns i 12 kap. jordabalken (JB), då jag tolkar din fråga som att det handlar om en hyresrätt.

Som hyresgäst kan du kräva att din hyresvärd på tillträdesdagen har tillhandahållit lägenheten i ett sådant skick som enligt den allmänna uppfattningen i din ort är fullt användbar för det avsedda ändamålet (12 kap. 9 § första stycket JB). Eftersom det är fråga om en bostadslägenhet, ska alltså lägenheten ha en sådan standard som innebär att du kan bo i hyresrätten utan problem. Om du och din hyresvärd har avtalat om ett bättre skick för lägenheten, är det självklart det som gäller.

Det är dock möjligt att avtala om ett sämre skick på hyresrätten om den ska användas med fritidsändamål eller som lokal, eller om det finns en förhandlingsklausul i hyresavtalet i enlighet med hyresförhandlingslagen (12 kap. 9 § andra stycket JB). Jag tolkar det dock inte som att en sådan förhandlingsklausul finns i ert hyresavtal, och eftersom det är fråga om en bostadslägenhet är det skicket i 12 kap. 9 § första stycket JB som gäller, om det inte har avtalats om ett bättre skick.

Vidare har hyresvärden även en skyldighet att med skäliga tidsmellanrum utföra tapetsering, målning och andra liknande reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk (12 kap. 15 § andra stycket JB). Dessa reparationer som din hyresvärd är skyldig att utföra är alltså sådana som framgår av din fråga, såsom tapetsering, målning, golvbyte och golvslipning.

Om din bostadslägenhet inte har lägsta godtagbara standard har du som hyresgäst rätt att kräva att hyresvärden vidtar åtgärder som behövs för att lägenheten ska uppnå en sådan standard (12 kap. 18 a § första stycket JB). Vad lägsta godtagbara standard innebär är att lägenheten ska ha allt som behövs för att det ska vara möjligt att bo där. Exempel på anordningar som ska finnas i lägenheten för att uppfylla detta krav är värme, tillgång till både varmt och kallt vatten, avlopp, toalett, elektricitet mm. (12 kap. 18 a § sjätte och sjunde styckena JB). Om din bostadslägenhet inte har de anordningar som framgår av lagen, har du som hyresgäst rätt att kräva att detta ska finnas.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till Lawline igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Rojan Arikan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1746)
2020-09-26 Fråga om byte mellan hyresrätt och bostadsrätt
2020-09-23 Störande grannar
2020-09-23 När kan man säga upp hyresavtal som löper på obestämd tid?
2020-09-19 Är det rätt att hyresvärden fakturerar mig för en skada jag orsakat i lägenheten?

Alla besvarade frågor (84412)