Vad har en myndighetsförklarad person för rättigheter i relation till "vårdnadshavare"?

2019-04-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, kan en myndighetsförklarad person flytta hemifrån, även om vårdnadshavarna förbjuder det, och är det även lagligt för vårdnadshavarna att bestämma över den myndighetsförklarade rättigheter som valet av studier, umgänge, berövande av telefon, internet, samt rättigheten att vistas utomhus eller umgås med person utomstående från familjen.t.ex den myndigförklarade bor under väldigt psykiskt samt fysiskt påfrestande förhållandena i hemmet oftast utövat från vårdnadshavarna, i rädsla att bli bestraffad på olika sätt som att bli inlåst och liknande väljer hon att söka jobb i en annan stad samt andra studier, finner boende samt jobb. men blir påkommen eller kanske även den myndigförklarade berättar för vårdnadshavarna att personen kommer flytta och att det är bestämt, och vårdnadshavarna bestämmer sig att låsa in personen i hemmet och beröva henne sin frihet som myndighetsförklarad, eller att hon flyttar utan att säga till dom, vårdnadshavarna spårar upp henne och drar med sig henne till vårdnadshavarnas hem. vad är den myndighetsförklarade rättigheter i hela denna situationen. och hur kan personen gå tillväga
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En myndighetsförklarad person har rätt att bestämma över sitt liv

En myndighetsförklarad person har rätt att bestämma över sig själv och kan flytta hemifrån utan att någon förbjuder det. Vårdnadshavare är de personer som har den rättsliga vårdnaden över ett barn och består tills dess att ett barn fyller arton år. I detta fall är personen myndighetsförklarad och har i juridisk mening därför inga vårdnadshavare. Personen bör vara fri att få bestämma över sitt egna liv på sina egna villkor. Omständigheterna som du beskriver i din fråga är inte under några omständigheter acceptabla och kan utgöra flera brott i lagens mening.

Du beskriver bland annat psykisk och fysisk påfrestande förhållanden i hemmet, frihetsberövande och tvång till att komma tillbaka till hemmet. Alla dessa omständigheter kan utgöra brott i lagens mening vilket kan vara bra för den utsatte personen att veta. Jag tolkar "fysiska och psykiskt påfrestande förhållanden i hemmet" som att det kan röra sig om brottet misshandel (3 kap. 5 § brottsbalken). Att låsa in en person i hemmet och på så sätt beröva personen sin frihet kan anses utgöra brottet olaga frihetsberövande (4 kap. 2 § brottsbalken) och att spåra en person och genom våld eller hot om våld tvinga tillbaka den till hemmet kan utgöra brottet olaga tvång (4 kap. 4 § brottsbalken).

Hur kan personen gå till väga?

Det du beskriver i din fråga är frågor om våld och förtryck och min rekommendation är att personen så fort som möjligt kontakta polisen och socialtjänsten för att göra en anmälan eller få stöd och hjälp. Det är under inga omständigheter acceptabelt att vara inlåst och berövad friheten att få komma ut, eller att leva under sådana omständigheter som beskrivits i frågan. Vet man som utomstående att en person är olaga frihetsberövad eller blir utsatt för andra allvarliga brott i hemmet bör man alltid kontakta polisen.

Om personen upplever hedersrelaterat förtryck eller annan typ av förtryck från familjen så kan det vara bra om den som är utsatt får komma i kontakt med stödorganisationer som är experter på sådana typer av situationer. De flesta stödorganisationer ger gratis stöd och rådgivning, och kan i många fall hjälpa till. Man kan även kontakta brottsofferjouren som ger stöd och vägledning till personer utsatta för brott HÄR.

Vänligen,

Maria Simeonidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2358)
2020-05-31 Syns brottsmisstanke i belastningsregistret?
2020-05-31 Nordisk arresteringsorder och svensk jurisdiktion
2020-05-29 Överklagande
2020-05-29 Kan man dubbelbestraffas? När kan man inte längre bli straffad för ett brott?

Alla besvarade frågor (80669)