Vad har en bröstarvingar rätt till att få ut direkt när det finns ett testamente och efterlevande sambo?

2021-08-25 i Bröstarvinge
FRÅGA
Min far gick bort nyligen. Kvar finns jag och min syster som båda är vuxna samt hans sambo. De har inga gemensamma barn, däremot har sambon egna barn. Det ska finnas ett testamente skrivet men jag känner inte till innehållet idag och vill gärna förstå hur det fungerar. Som jag förstår det ärver jag och min syster hälften av hans tillgångar, och halva arvslotten har vi tydligen rätt att få ut direkt. Stämmer det , eller har vi rätt att få ut hela arvslotten direkt ? beror det på vad som står i testamentet ?Om vi endast har rätt att få ut vår s k laglott direkt, har vi rätt att få ut resten av arvslotten senare och på vilket sätt bevakar vi det i så fall ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar hur arvsfördelningen går till i ett samboförhållande när det både finns bröstarvingar och testamente. Reglerna om vad som händer vid dödsfall i samboförhållanden hittar vi i Sambolagen (SamboL), medan reglerna om barns arvsrätt och testamente hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Dödsfall i samboförhållande

Huvudregeln i svensk arvsrätt är att sambor inte ärver varandra – för att de ska ärva varandra krävs det att man skriver ett testamente. När ett samboförhållande upphör genom dödsfall så har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning (8 § SamboL), detta innebär att den egendom som införskattats för gemensamt bruk under samboförhållandet, också kallat samboegendom, ska delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet (den avlidnes arvingar) (3 § och 14 § SamboL).

Bröstarvingars arvsrätt

Huvudregeln enligt den legala arvsordningen är att bröstarvingar, d.v.s. den avlidnas barn, ärver all kvarlåtenskap från deras förälder (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Detta innebär att all egendom som din pappas efterlämnar, både det som han fått genom en eventuell bodelning samt vad han har ägt utanför samboförhållandet, kommer att tillfalla dig och din syster – detta utgör er arvslott vilket man som bröstarvinge har rätt till att få ut direkt.

Denna huvudregel kan dock inskränkas genom ett testamente. Ett testamente kan inskränka en bröstarvinges rätt till arv – men en bröstarvinge kan aldrig göras arvlös eftersom att man alltid enligt lag har rätt att få ut sin laglott vilket utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB).

Ert fall

Ett testamente ska som huvudregel alltid delges en legal arvinge – vilket innebär att arvingarna ska skickas en kopia på testamentet (14 kap. 4 § första stycket). Just delgivningen är väldigt viktigt för alla tidsfrister som tillkommer för testamenten, t.ex. klanderfristen och jämkningsfristen.

Vad ni kan få ut nu direkt beror alltså på vad som står i testamentet. Men oavsett vad som står har ni alltid rätt att få ut er laglott direkt. Om testamentet inskränker er rätt till laglotten, är det dock viktigt att ni påkallar jämkning av testamentet inom 6 månader från det att ni har delgivits testamentet för att kunna få ut er laglott (7 kap. 3 § första stycket ÄB).

Om det är så att testamentet stadgar att ni endast får ta ut er laglott direkt, huruvida ni har rätt att få ut resten av arvslotten senare beror också på vad som står i testamentet – eftersom att det finns så många olika sätt att fördela arvet genom ett testamente. Man kan nämligen begränsa arvet till endast laglotten så att barnen endast får ut detta, eller reglera att resten av arvet tilldelas vid sambos död eller något helt tredje.

Min rekommendation är att ni tar kontakt till personen som har tillgång till testamentet så att ni kan ta del av det och på så sätt kan ta vara på era rättigheter om det är så att ni måste påkalla jämkning, men även för att bara få information om hur arvet kommer fördelas efter er far i övrigt.

Jag önskar att jag kunde ge er ett mer utförligt svar, men när det finns ett testamente är det just innehållet i testamentet som styr arvsfördelningen och utan information om innehållet är det svårt att uttala sig om exakt vad som gäller för dig och din syster. Ni är såklart varmt välkomna att kontakta oss igen om det uppstår fler frågor när ni har tagit del av testamentet!

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (466)
2021-10-04 Min pappa har skänkt bort sitt hus till sin sambo efter ett sjukdomsbesked. Kan jag häva gåvan?
2021-09-26 Hur skriver man testamente?
2021-09-16 Kan man göra sina egna barn arvlösa?
2021-08-31 Kan man ärva någon som intagit en roll som farförälder men inte är biologisk släkt?

Alla besvarade frågor (96512)