Vad har du för uppsägningstid som timanställd?

Hej! Jag är just nu timanställd sedan 4 år tillbaka på ett café där det i mitt avtal inte står något om uppsägningstid. Har jag då ingen uppsägningstid eller är det som ”normalt” 30 dagar om jag säger upp mig?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!


Regler kring uppsägningstid finns i lagen om anställningsskydd (LAS) och jag kommer därför att besvara din fråga utifrån denna.


Vad har du för uppsägningstid som timanställd?

I LAS regleras uppsägningstiderna för de olika anställningsformerna som man kan ha. Det finns däremot ingen anställningsform som heter timanställning enligt LAS. De anställningsformer som finns är tillsvidareanställning (4 § LAS), visstidsanställning (5 § LAS), och tidsbegränsad provanställning (6 § LAS). Som timanställd ingår man ett anställningsavtal för varje pass som man arbetar och det avtalet gäller enbart för det enskilda tillfället. Det är därför man inte alltid har någon uppsägningstid som timanställd.


En timanställning kan ibland faktiskt vara något som kallas allmän visstidsanställning (5 § 1 p. LAS). Detta ska i sådana fall framgår av ditt anställningsavtal men vad det innebär är att anställningskontraktet har ett slutdatum och att man efter det slutdatumet måste skriva på ett nytt avtal för en ytterligare period. Om så skulle vara fallet är det bra att vara uppmärksam på att denna övergår till en tillsvidareanställning (fast anställning) om du  har varit anställd hos din arbetsgivare i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år:


1. Under en femårsperiod eller,


2. Under en period då du som arbetstagare har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra, (5 a § 1 st LAS).


Eftersom du varit anställd hos din arbetsgivare under fyra år vill jag uppmärksamma dig på detta. 


Hoppas att du har fått svar på din fråga och återkom gärna om du har ytterligare funderingar!

Elin StaafgårdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000