Vad har den förälder som barnet bor hos rätt att kräva av den andra föräldern?

2019-04-30 i Underhåll
FRÅGA
Jag och mitt ex har delad vårdnad för 2 barn och barnbidraget är delat. Sen det tog slut för 3 år sen har jag haft barnen hela tiden utom varannan helg. Han har aldrig betalat underhåll och heller inte ansett sig ha råd att bidra med en enda krona till barnens behov, som kläder, skor mm, trots att han arbetar och jag får socialbidrag. I februari avsade han sig allt umgänge med barnen efter att ha gift sig i december med en kvinna utan uppehållstillstånd, så han måste ju försörja henne. Trots detta vägrar han ge mig enskild vårdnad eller att skriva över barnbidraget till mig, så hur kan jag gå tillväga för att få dessa? Och vad har jag rätt att kräva av honom förutom att han bör umgås med barnen då de mår bättre utan honom?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


En förälders underhållsskyldighet

Föräldrar har en gemensam underhållsskyldighet för sina barn (7 kap. 1 § första stycket FB). Eftersom ni har gemensam vårdnad om barnen och de bor varaktigt hos dig är ditt ex skyldig att fullgöra sin underhållsskyldighet genom underhållsbidrag (7 kap. 2 § första stycket andra punkten FB). Enligt praxis ska barnet bo ungefär lika mycket hos båda föräldrarna för att underhåll inte ska utgå (RH 1993:64).

När man beslutar om underhållsskyldigheten ska hänsyn dock även tas till föräldrarnas ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § tredje stycket FB). Enligt praxis har en förälder som saknar förmåga att bidra till underhåll inte krävts på det (NJA 1995 s. 290). Från vad du berättat verkar dock ditt ex ha bättre ekonomiska förutsättningar, vilket talar för att han inte har rätt att undgå sin underhållsskyldighet. Där får en helhetsbedömning göra för varje enskilt fall.

Underhållsbidraget kan fastställas genom ett avtal eller en dom (7 kap. 2 § andra stycket FB). Vill ditt ex inte avtala om underhållsbidrag kan du därför vända dig till tingsrätten med en stämningsansökan för att få underhållsbidraget fastställt genom en dom.


Vem barnbidraget ska gå till?

Om barnet bor varaktigt hos den ena föräldern har den föräldern rätt att också få hela barnbidraget. För att få hela barnbidraget ska du göra en anmälan om det hos Försäkringskassan (16 kap. 7 § första punkten SFB). Är ni överens om att hela barnbidraget ska gå till dig kan ni göra en anmälan tillsammans som ni skickar in till Försäkringskassan. Är ni inte överens kan du göra en anmälan själv på "Mina sidor" på Försäkringskassans hemsida. I så fall kommer Försäkringskassan göra en utredning om vem som har rätt till barnbidraget.


Hur gör man för att få enskild vårdnad

Om du vill ha enskild vårdnad om era barn kan du och ditt ex avtala om det om ni är överens. Avtalet ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 § första stycket FB). Socialnämnden ska godkänna avtalet om det inte är uppenbart att det inte är för barnets bästa (6 kap. 6 § andra stycket FB). Är ni inte överens ska rätten besluta om vårdnaden (6 kap. 5 § FB). Det görs via en stämningsansökan till tingsrätten.


Jag vill även påpeka att underhållsskyldigheten inte upphör eller minskar genom att en förälder varken har vårdnad om barnet eller bor med barnet (7 kap. 2 § första stycket första punkten).


Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lovisa Sjöstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (895)
2020-02-18 Betala underhåll efter att min son fyllt 18?
2020-02-16 Underhållsskyldighet för barn i gymnasiesärskola
2020-02-11 Är man underhållsskyldig till myndigt barn som studerar? Del 2
2020-02-08 Är man underhållsskyldig till myndigt barn som studerar?

Alla besvarade frågor (77202)