Vad har arbetstagaren för uppsägningstid vid provanställning?

FRÅGA
Hej.Jag har en provanställning på 6 månader: från 2019.01.01 til den 2019.06.01. Jag har sagt upp mig för två veskor sedan men min provanställning har en uppsägningstid på 3 månader, som betyder att jag först kann sluta til 2019.07.01 även om mit kontrakt går ut innan denna datoen. Jag har läst på er hemsida att i LAS står att jag skulle kunna gå på dagen paragraf 2 och 6? Men min arbejdsgiver säger att detta inte är möjligt och att jag skal följa handelslågen? Min arbejdsgivere har inget kollektivt avtal. Är detta att indskränka mina rettigheder?Tack så mycket för hjälpen.
SVAR

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Reglerna gällande anställning och uppsägning återfinns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Huvudregeln enligt 6 § LAS är att avtal om provanställning kan avslutas i förtid (vilket då skulle betyda att du som arbetstagare kan gå på dagen som du pratar om) OM inte annat avtalats. Du säger att det i ert avtal står att ni ska ha 3 månaders uppsägningstid. Enligt 11 § LAS har arbetsgivare rätt till minsta uppsägningstid på 1 månad. Vilket då gäller enligt lag. I enlighet med 2 § LAS är ett avtal som den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt denna lag ogiltigt. För att styrka detta påstående går jag även igenom ett rättsfall som behandlat samma fråga. I rättsfallet AD 2003 nr 115 gällde det en uppsägningstid på två månader och Arbetsdomstolen sa att anställningsavtalet får tolkas på det sättet att uppsägningstiden om två månader i praktiken endast blir möjlig att tillämpa fullt ut under provanställningstidens första fyra månader. För tiden därefter och fram till provanställningstidens slut får reglerna om besked och underrättelse i 6 och 31 §§ LAS i stället anses gälla. Dvs, efter tre månader är det 2 veckors uppsägningstid som gäller enligt Arbetsdomstolen.

Så i ditt fall skulle denna avtalade uppsägningstid på tre månader enbart gälla de första tre månaderna. Hänvisa till rättsfallet och säg att du enbart har uppsägningstid på 2 veckor i och med att din kvarvarande anställning enligt provanställningen är kortare än uppsägningstiden.

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1322)
2019-08-18 Kan man säga upp en arbetstagare på grund av sen ankomst?
2019-08-17 Hur lång uppsägningstid har jag som är säsongsanställd?
2019-08-13 Hur lång är min uppsägningstid?
2019-08-08 Turordningsregler eller omplacering?

Alla besvarade frågor (72058)