Vad händer vid adoption av vuxen?

2020-06-30 i Adoption
FRÅGA
Jag vill bli vuxenadopterad av min styvpappa. Jag är 26 år och undrar nu om min mamma kommer förlora juridisk vårdnad eller något annat om han gör detta. de har varit sambos i 20 år och de har uppfostrat mig ihop. jag vill ju att min mamma är min mamma och min styvpappa är min pappa ( vet inte riktigt hur jag ska formulera mig)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB).

När kan adoption av vuxen ske?

En vuxen person över 18 år får endast adopteras om det finns särskild anledning med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. Utöver detta krävs även att adoptionen är lämplig. När man bedömer vad som är särskild anledning tar man särskild hänsyn till om sökanden uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § FB).

Ansökan om adoption görs till tingsrätten av den som vill adoptera. Det är sedan tingsrätten som ser till att ärendet blir tillräckligt utrett och avgör om adoptionen är lämplig och ska beviljas (4 kap. 11-20 § FB)

Vem kan adoptera?

För att adoptera måste man vara över 18 år. Sambos får endast adoptera gemensamt, men en sambo kan adoptera den andra sambons barn om samtycke finns (4 kap. 6 § FB).

Kommer min mamma förlora sin juridiska föräldraroll om min styvpappa adopterar?

Som utgångspunkt ska den som adopterats ses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Om en sambo adopterar den andra sambons barn ska dock barnet ses som sambornas gemensamma barn (4 kap. 21 § FB). Om din styvpappa adopterar dig kommer du alltså ses som barn till din mamma och din styvpappa. Din mamma förlorar inte sin juridiska roll som förälder om hennes sambo skulle adoptera dig.

En beviljad adoption i ditt fall skulle bland annat innebära att du får arvsrätt från din styvpappa istället för din biologiska pappa, och du behåller din arvsrätt från din mamma. Om du vill läsa mer om adoption kan du besöka Sveriges domstolars hemsida här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (596)
2021-06-11 Kan min son adopteras trots att hans biologiska pappa motsätter sig detta?
2021-05-27 Vad gäller vid adoption/förordnande av särskilt vårdnadshavare?
2021-05-12 Hur kan jag ta reda på information om en adoption?
2021-05-09 Adoption av vuxen

Alla besvarade frågor (93218)