Vad händer om sambo avlider?

Min sambo och jag planerar att köpa en bostad gemensamt. Vi har inga gemensamma barn men han har 3 och jag 2 stycken.

Om någon avlider vad händer då? Kan man på något sätt skriva något som gör att den ev överlevande kan bo kvar i orubbat bo?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du och din partner lever som sambor, så är sambolagen (SamboL) tillämplig. Den lagen kan du hitta här. Då din fråga gäller vad som händer om någon av er går bort, så kommer även ärvdabalkens (ÄB) regler bli aktuella. ÄB kan du hitta här. Jag inleder med en generell redogörelse av de relevanta reglerna och beskriver sedan hur de påverkar er. Avslutningsvis ger jag några råd om vad ni kan göra.

Sambolagen när sambo avlider

Om en sambo avlider anses samboförhållandet upplöst (SamboL 2 §) och den efterlevande sambon har möjlighet att begära bodelning (SamboL 8 § och 18 §). Om bodelning begärs, så ska sambornas samboegendom delas mellan dem. Detta görs genom att först beräkna sambornas andelar i samboegendomen (SamboL 12 §). Samboegendom är gemensam bostad och bohag som skaffats för gemensam användning (SamboL 3 §). Det gemensamma bohaget är inre lösöre som tillhör det gemensamma hushållet. T. ex. ingår möbler, köksutrustning och hemelektronik (SamboL 6 §). Saker som endast används av en sambo eller som är till för fritidsändamål ingår inte (SamboL 6-7 §§).

Vid bodelning beräknas först värdet av vardera sambos samboegendom. Från respektive sambos samboegendom får båda sidor tillgodoräkna sig en del som täcker eventuella skulder som personen ansvarar för och som är kopplade till samboegendomen (SamboL 13 §). När skuldtäckningen gjorts ska värdet av vardera sambos samboegendom läggas samman och sedan delas lika mellan dem. Detta utgör vardera sambos andel i samboegendomen (SamboL 12 § och 14 §). Den efterlevande sambon och dödsboet efter den avlidne får sedan dela upp samboegendomen på ett sätt så att de får egendom som motsvarar andelen i värde. En efterlevande sambo har rätt att behålla den gemensamma bostaden och bohag om det är skäligt. Om bostadens och bohagets värde överstiger sambons andel i samborgendomen måste sambon ersätta dödsboet för överskjutande belopp (16 §). En efterlevande sambo har alltid rätt att, så långt samboegendomen räcker, få en andel i samboegendomen som uppgår till minst två prisbasbelopp, vilket är drygt 80 000 kr (SamboL 18 §).

Ett samboavtal kan skrivas för att i förväg bestämma vad som gäller vid bodelning. Det kan antingen innebär att viss samboegendom ska hållas utanför en bodelning, eller att bodelning inte alls ska göras (SamboL 9 §).

Arv och testamente

Den samboegendom som den avlidne sambon har rätt till efter bodelning samt dennes övriga egendom utgör kvarlåtenskap som fördelas enligt ÄB. Enligt ÄB finns ingen arvsrätt för sambor och som huvudregel ska den avlidnes barn ärva kvarlåtenskapen (ÄB 2:1). Fördelningen av kvarlåtenskap kan påverkas om ett testamente upprättas (ÄB 9:1). En bröstarvinge har dock alltid rätt till sin laglott och ett testamenten som går emot denna rätt kan jämkas (ÄB 7:1 och 7:3). En bröstarvinges laglott utgör hälften av arvslotten. Arvslotten är det som bröstarvingar hade haft rätt till enligt den vanliga arvsordningen utan ett testamente.

Sammanfattning och råd

Om du eller din sambo avlider, så har den efterlevande rätt att kräva bodelning som då görs innan kvarlåtenskapen fördelas. I bodelningen ingår er samboegendom och om ni köper en bostad tillsammans, så ingår den i samboegendomen. Det betyder att värdet av den ingår i beräkningen av era respektive andelar i samboegendomen. Den efterlevande sambon har, om egendomen räcker, alltid rätt till 2 prisbasbelopp. Sedan ska den faktiska samboegendom delas upp enligt dessa andelar. Den efterlevande har en möjlighet att ha kvar den gemensamma bostaden och bohag. Om bostad och bohag är värda mer än sambons andel, så måste sambon ersätta dödsboet för skillnaden. Efter en bodelning fördelas den avlidnes kvarlåtenskap och eftersom sambor inte har arvsrätt, så kommer den i ert fall tillfalla den avlidnes barn.

Skyddet för en efterlevande sambo är alltså inte starkt. Vid sambors bodelning ingår ofta en mycket begränsad del av personernas egendom och t. ex. bankmedel ingår inte. I ert fall skulle den efterlevande kunna behålla bostaden och bohag, men kan behöva köpa ut dödsboet. För ett fullgott skydd är äktenskap ett alternativ som ger rätt till en mer omfattande form av bodelning och arvsrätt. Om äktenskap inte känns som ett bra alternativ för er, så kan ni påverka utfallet av en bodelning genom ett samboavtal och testamentera kvarlåtenskap till den efterlevande sambon. Dock kan ett testamente inte inkräkta på era respektive barns rätt till sina laglotter och kan inte garantera att den efterlevande får sitta kvar i orubban bo.

Avslutningsvis, så rekommenderar jag er att överväga äktenskap som ett sätt att garantera den efterlevandes säkerhet om någon av er avlider. Om äktenskap inte är ett alternativ, så kan ni fortfarande påverka vad som händer med er egendom vid någons död. Detta görs genom samboavtal och testamente, vilket ni kan få hjälp att upprätta via Lawlines avtalstjänst här. För att garantera att avtal och testamente får de resultat ni önskar, så kan det vara bra att först prata med en jurist för mer ingående rådgivning. Ni kan boka tid för rådgivning här.

Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”