FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott05/08/2021

Vad händer om polisen inte mäter hastigheten vid fortkörning?

Hej har en fundering kring fort körning körde 185 på 110 väg och en ike polis i tjänst stoppade mig och tog mitt körkort på plats o har fick böter böterna tar jag men att han inte hade bevis än sin sambo som satt brevid samt han inte hade nån läser eller kalibert mätare att kontrollera att jag åkte snabbt...

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis ska konstateras att den situation du nyss upplevt inte är ovanlig, det sker ofta att personer kör alldeles för snabbt och särskilt framför näsan på civilpoliser, men då polisen inte har mätarinstrumenten uppe för att kunna mäta hastigheten på bilen. Detta innebär att polisen inte har något konkret bevis på hastighetsöverträdelsen.

Rättsliga utgångspunkter
Om vi utgår från att alla sakomständigheter stämmer, har du kört 75 km/h över hastighetsgränsen och ska enligt lag bli av med körkortet på plats. Polisen som såg överträdelsen gjorde dock inget annat än just såg att du körde för snabbt. Hen har således ingen notering eller teknisk bevisning som kan visa på hur snabbt du körde och om du då faktiskt bröt mot hastighetsbegränsningen. Detta innebär att polisen förmodligen inte hade något annat än sin syn att gå på i detta fall, att polisens sambo ska ha suttit bredvid torde heller inte föranleda någon annan bedömning vad gäller den tekniska bevisningen.

Rättsligt sätt finns det inga krav på vilken typ av bevis som behövs för att man ska kunna fällas för t.ex. fortkörning. I Sverige tillämpas principerna om fri bevisföring och fri bevisprövning, vilka återfinns i rättegångsbalken 35 kap 1 §. Detta innebär att alla bevis får framföras och att domstolen är helt fri att göra sin egen bevisvärdering. Detta innebär att det teoretiskt sätt skulle kunna räcka med polisernas vittnesmål och kanske något annat som stödjer deras berättelse för att du ska fällas för fortkörning. Generellt gäller att en polismans vittnesmål, som alltid sker under ed, har ett högt bevisvärde och domstolen måste utgå från att det är sanning som talas.


I denna situation verkar det dock som att polisen inte behövt göra några extraordinära ansträngningar för att bötfälla dig, du skriver emellertid att du accepterade böterna vilket dessvärre innebär att du rättsligt sätt medgivit att du kört för fort.

En sak som hade talat för att ingenting skulle hända är att du inte erkänner brott och att polisen inte erbjudit något strafföreläggande. Strafföreläggande kan erbjudas vid brott som straffas med böter och/eller villkorlig dom och används när det är helt klarlagt vad som hänt och när den misstänkte har erkänt brottet. Genom att ta emot straffföreläggandet erkänner den misstänkte i princip brott och accepterar bötesbeloppet. Det innebär att man helt enkelt skippar rättegång och istället går direkt till att bötfälla den erkännande personen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Daniel Elipas GobraeelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”