Vad händer om man vägrar identifiera sig för polisen?

2020-05-08 i Polis
FRÅGA
Vad händer om man vägrar uppge sitt namn och personnummer till polisen? Och om man under 18år vägrar uppge namn osv. Vad händer då? Kan det hända att man får sitta i en cell som "okänd"?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige finns det ingen allmän skyldighet att identifiera sig på polisen begäran när man vistas på en allmän plats.

Om du vägrar att uppge din identitet och det finns särskild anledning att anta att du är efterspanad eller efterlyst kan polisen ha rätt att omhänderta dig för identifiering (14 § Polislagen).

Vid en sådan situation ska åtgärder för att fastställa din identitet vidtas skyndsamt. Det kan t.ex ske genom att du blir förhörd eller genom att kontrollera medförda identitetshandlingar Så fort du blivit identifierad efter ett omhändertagande ska du omedelbart friges. Vid identifieringen får du inte hållas kvar längre än sex timmar. Om det är av s.k synnerlig vikt att du identifieras får du hållas kvar i högst 12 timmar. (16 § 3 st. Polislagen).

Även den som på sannolika skäl är misstänkt för brott får häktas b.la om personen är okänd och vägrar att uppge namn eller hemvist (24 kap. 2 § Rättegångsbalken).

Under 18 år

Om man vet att personen i fråga är under 18 år kan andra regler aktualiseras. Om den på grund av den misstänktes ålder (syftar på både hög och låg ålder) kan befaras att häktning skulle komma att medföra allvarliga men för den misstänkte så får häktning endast ske om det är uppenbart att det inte går att ordna betryggande övervakning (24 kap. 4 § Rättegångsbalken). Vidare får den som inte fyllt arton år endast häktas om det finns synnerliga skäl (23 § lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare).

Sammanfattning

För att de ovan angivna åtgärderna ska kunna vidtas krävs stöd i lag. Om du inte misstänkts för ett brott saknas i regel ett sådan lagstöd och polisen har i sådana fall ingen rätt att vidta någon åtgärd mot dig om du vägrar att identifiera dig.

Vänliga hälsningar,

Emlika Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (308)
2020-11-29 Kan polisen ta urinprov utomhus?
2020-11-21 När har polisen rätt att begära legitimation? När har polisen rätt att begära urinprov eller blodprov?
2020-11-17 Tillstånd för försäljning på allmän plats
2020-11-07 kan tidigare misstanke vara til min nackdel om jag misstänks igen?

Alla besvarade frågor (86816)