Vad händer om man övningskör utan godkänd handledare?

2020-07-22 i Trafikbrott
FRÅGA
Jag har gjort en handledakurs hos en trafikskola men min handledare har inte registrerat det hos trafik styrelse. Vi blev stoppade av polisen och snart har vi rättegån. Vilken straff kommer vi att få?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att tillämpa körkortslagen och Lag om straff för vissa trafikbrott för att besvara din fråga. Jag tolkar det som att det rör sig om en privat övningskörning, där den person som ska vara handledare inte har registrerats som handledare hos trafikstyrelsen.

Vilka krav måste vara uppfyllda för att få övningsköra?

Man får övningsköra om man innehar körkortstillstånd och vill öva sig i att köra bil(4 kap. 1 § KKL). Övningskörning ska ske under uppsikt av någon som har vana och skicklighet att köra fordon av ett slag som övningskörningen avser samt ha godkänts som handledare (4 kap. 5 § KKL). Den som övningskör ska vid sådan övningskörning någon gång under de senaste fem åren genomgått en introduktionsutbildning (4 kap. 2 § KKL).

Godkännande som handledare får endast meddelas den som har fyllt 24 år, har behörighet för fordon av det slag körningen avser, under sammanlagt minst fem år av de senaste tio åren har haft sådan behörighet och någon gång under de senaste fem åren har genomgått en introduktionsutbildning. Ett godkännande som handledare får inte meddelas den vars körkort under de senaste tre åren varit återkallat eller under de senaste tre åren haft körkortsinnehav med villkor om alkolås (4 kap. 7 § KKL). Om dessa krav är uppfyllda gäller ett godkännande i 5 år om det inte återkallas (4 kap. 8 § KKL).

Vad händer om man övningskör utan godkänd handledare?

Om ni inte fått godkännande för att få övningsköra med den personen som handledare, kan personen som agerat handledare dömas för tillåtande av olovlig körning och få böter(3 § Lag om straff för vissa trafikbrott). Personen kan också få sitt körkort indraget (5 kap. 3 § KKL).

Den som övningskört olovligt, kan dömas för olovlig körning och få böter (3 § Lag om straff för vissa trafikbrott). Den kan också få körkortstillståndet indraget (3 kap. 2 § KKL). Om den får körkoftsstillståndet indraget, kommer hen få en spärrtid mellan 1-3 månader (3 kap. 9 § KKL). Att få en spärrtid innebär att hen inte kan ta körkort under denna tid.

Hoppas du fått hjälp med din fråga, återkom gärna annars!

Hälsningar,

Julia Lax
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1090)
2021-02-27 Återkalla erkännande vid hastighetsöverträdelse
2021-02-27 Kan man dömas för rattfylleri om blodprovet visar positivt för narkotika trots att man inte är påverkad?
2021-02-27 Alkoholmätare i bil och flourskölj med alkohol
2021-02-27 Finns det förmildrande omständigheter vid fortkörning?

Alla besvarade frågor (89650)