Vad händer om man lånar/lånar ut sin kompis pass för att resa?

2020-01-31 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Jag har en tjejkompis som har lånat hennes kompis pass för att åka utomlands eftersom hon är asylsökande och kan inte åka utomlands då men hon är myndig. Vad händer om man kommer på henne? Hon ska dit på semester i 3-4 dagar då och är det böter man får isåfall ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Genom att resa på en annan persons pass kan man göra sig skyldig till missbruk av urkund som är ett brott i Sverige, se 15 kap 12 § brottsbalken (här). Även den som lånar ut sitt pass för att någon annan ska resa med det kan göra sig skyldig till missbruk av urkund.

Straffskalan för missbruk av urkund sträcker sig mellan böter och fängelse i upp till sex månader. Om brottet bedöms som grovt kan man dömas till fängelse i högst två år. Det är dock en mängd faktorer som tas med i bedömningen när man bestämmer vilken påföljd som ska delas ut. Jag har inte tillräckligt med information för att avgöra vilken påföljd som eventuellt skulle kunna dömas ut i det här fallet, så jag kan därför inte säga säkert om det skulle bli fråga om böter eller någon annat. För att överhuvudtaget kunna göra en kvalificerad gissning gällande vilken påföljd som skulle kunna bli aktuell skulle man bland annat behöva känna till händelseförloppet, gärningspersonernas ålder och huruvida gärningspersonerna är dömda för brott sedan tidigare.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll