Vad händer om man kör för fort, träffar en skylt och smiter från platsen?

2020-11-26 i Trafikbrott
FRÅGA
Om man kör 20-30 km/h förfort och kör på en skylt och smiter från platsen. Vad kan hända då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från dina olika handlingar och beskriva vilka de eventuella följderna kan bli.

Vårdslöshet i trafik
Du beskriver att du har kört för fort och kört på en skylt. Jag utgår från att det är en trafikskylt du menar. Detta skulle eventuellt kunna klassas som vårdslöshet i trafik (1 § trafikbrottslagen). Brottet aktualiseras när en bilförare tar en medveten risk och i väsentlig mån brister i sin omsorg, vilket orsakar en olycka. Det är flera omständigheter som vägs in vid bedömningen. En omständighet som talar för att man har tagit en medveten risk kan vara att man som i ditt fall har kört för fort.

Skulle du dömas för vårdslöshet i trafik skulle det troligtvis anses vara av normalgraden, alltså inte grov vårdslöshet i trafik. Påföljden blir då dagsböter. Hur många dagsböter som döms ut beror på hur allvarligt brottet är. Dagsböternas storlek beror på din inkomst.

Fortkörning
Om det kan konstateras att du har kört för fort riskerar du att få böter för det. Du skriver att du körde 20-30 km/h för fort. Hur mycket du kan bli skyldig att betala beror på hastighetsbegränsningen på vägen där du körde. Återkallelse av körkort till följd av fortkörning regleras i 5 kap. 3 § punkt 4 körkortslagen. Av lagen framgår det inte hur mycket för fort man ska ha kört för att körkortet ska återkallas men generellt är det vid mer än 30 km/h för fort.

Smitning
Du beskriver att du efter kollisionen smet från platsen. En trafikant som har del i uppkomsten av en trafikolycka och sedan smiter från olycksplatsen utan att vidta skäliga åtgärder kan ha gjort sig skyldig till avlägsnande från trafikolycksplats (5 § trafikbrottslagen). Det alltså är ett brott som består i att man har åkt från platsen utan att ha vidtagit skäliga åtgärder. Om man har orsakat skada på en trafikanordning är skälig åtgärd att återställa denna eller kontakta polis. Det framgår inte hur skadad skylten blev men en skadad trafikskylt kan vara allvarligt då dessa innehåller viktig information till andra trafikanter.

Påföljden vid brottet avlägsnande från olycksplats är böter eller fängelse i högst sex månader. Utifrån de omständigheter du har uppgivit är det dock osannolikt att du skulle dömas till fängelse. En annan påföljd är att körkortet kan återkallas (5 kap. 3 § punkt 2 körkortslagen). Det blir bara aktuellt om smitningen inte bedöms som ringa.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss igen.

Vänliga hälsningar,

Frida Fahlgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1120)
2021-04-22 Jag har gjort mig skyldig till rattfylleri, vad kommer att hända nu?
2021-04-21 Hur stor är risken att körkortet blir återkallat efter två fortkörningar nära inpå varandra?
2021-04-18 Vad händer efter vårdslöshet i trafik?
2021-04-18 Vad händer om körkortet återkallas?

Alla besvarade frågor (91414)