Vad händer om man inte har med sig sitt körkort?

2019-01-27 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej! Jag undrar vad som gäller om man glömmer körkortet när man är ute och kör och hamnar i en kontroll där polisen frågar efter det?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Den som är ute och kör är skyldig att ha med sig sitt körkort. Man är också skyldig att visa det för en polisman som begär det. (3 kap. 15 § körkortslagen) Den som bryter mot denna skyldighet ska som utgångspunkt dömas till penningböter. Straff ska dock inte dömas ut om förarens identitet genast kan fastställas på något annat sätt, exempelvis genom annan ID-handling eller kanske genom intygande av passagerare. (9 kap. 2 § körkortslagen) Med detta sagt anses inte annan ID-handling kunna ersätta körkortet i egentlig mening, men något straff döms i dessa fall inte ut för att man av glömska har åsidosatt skyldigheten att ha med sitt körkort.

Vänligen,

Malin Gustavsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (574)
2019-06-16 Kan för tungt släp innebära att jag blir av med körkortet?
2019-06-16 Hjälper det att överklaga körkortsåterkallelse på grund av narkotikabrott?
2019-06-10 Kan en bilhandlare behålla körkortet under en provkörning?
2019-06-09 Kan förvaltningsrätten göra en annan bedömning än Transportstyrelsen i körkortsärende?

Alla besvarade frågor (69981)