Vad händer om man inte har avtalat om någon återbetalningsplan?

2016-04-17 i Fordringar
FRÅGA
HejJag undrar vad som gäller om man lånar ut pengar till någon med en revers men utan återbetalningsplan. Hur lång tid innan måste man meddela om man vill ha tillbaka pengarna och kan motparter vägra betala inom en önskad tid ? Tacksam för ett svar Vänlig hälsning
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En revers är ett annat ord för ett skuldebrev och frågor om detta regleras i skuldebrevslagen (SkbrL). En återbetalningsplan är ett sätt att avtala att skulden förfaller allt eftersom, i enlighet med återbetalningsplanen. I 5§ SkrbL framgår att om man inte har avtalat om någon förfallodag för skulden så skall skulden anses förfallen när borgenären (långivaren) kräver betalning. Det betyder att borgenären har rätt att omedelbart få betalt när han eller hon framställer ett krav på betalning. Gäldenären (låntagaren) kan få visst s.k. ”rådrum” (dvs. tid på sig) att skaffa fram pengar, men det är inte tal om någon längre tid.

Om motparten vägrar att betala skulden trots att skulden har förfallit hamnar låntagaren i dröjsmål och då har långivaren rätt att få dröjsmålsränta på beloppet, se 6§ SkbrL och 4§ st.1 Räntelagen (RL). Det är därför mycket viktigt ur bevissäkringssynpunkt att man framställer ett krav på betalning på ett tydligt sätt och tydligt anger att ”underlåtenhet att betala skulden medför skyldighet utge ränta”. Jag rekommenderar därför att man framställer ett krav på betalning skriftligt och kontrollerar att låntagaren verkligen har mottagit ”kravbrevet”. I bästa fall fungerar "hotet om ränta" som ett incitament att faktiskt betala skulden så fort som möjligt.

Om motparten ändå vägrar att betala skulden kan långivaren vända sig till kronofogdemyndigheten som kan hjälpa denne att få betalt genom att dem utfärder ett s.k. ”betalningsföreläggande” mot gäldenären. Genom ett betalningsföreläggande, fastställer myndigheten att borgenären har rätt att få betalt men dem kan också hjälpa långivaren att få betalt genom att dem kan tvinga motparten att betala genom s.k. utmätning. Läs gärna mer om betalningsföreläggande här. Man ansöker om betalningsföreläggande och ansökningsblankett om betalningsföreläggande finns på kronofogdens hemsida. En förutsättning för att kunna få hjälp av kronofogdemyndigheten är att skulden är förfallen till betalning och att skulden är ”ostridig” dvs. att gäldenären inte bestrider skulden. Därför är det viktigt att kunna ”bevisa” att skulden faktiskt existerar genom att kunna uppvisa en revers och även kunna visa att skulden är förfallen genom att kunna visa upp ett skriftligt kravbrev för kronofogden.

Man kan även vända sig till domstolen och föra en domstolsprocess om skulden, detta tar dock relativt lång tid och kan även bli kostsamt, jag rekommenderar därför att man i första hand vänder sig till kronofogdemyndigheten för att få betalt.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Isabel Ekström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (763)
2021-01-18 Skyldig att betala trots att jag inte fått en faktura?
2021-01-16 Vilken lag reglerar hur många dagar en privatperson ska ha på sig att betala en faktura!
2021-01-07 Kan man bestrida en regelrätt dröjsmålsräntefaktura?
2021-01-06 Hur lång tid har jag på mig för att bestrida en faktura?

Alla besvarade frågor (88193)