Vad händer om man har missat något i bouppteckningen?

En tilläggsbouppteckning ska göras inom en månad. Men vad gäller om man missat något i en bouppteckningen, exempelvis upptäcker ytterligare något bankkonto efter ett år?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör tilläggsbouppteckning och regler om detta finns i ärvdabalken (ÄB).

Vad händer om man missar något i bouppteckningen?

Om exempelvis en tillgång eller skuld upptäcks efter bouppteckningen har skickats in för registrering hos Skatteverket ska en tilläggsbouppteckning upprättas inom en månad (20 kap. 10 § ÄB). För tilläggsbouppteckningen gäller samma regler som för en bouppteckning (20 kap. 10 § ÄB). Bland annat ska alla dödsbodelägare sammankallas. Tidsfristen om en månad löper från det att man upptäckte felet, det vill säga inte från tidpunkten för dödsfallet. Detta innebär att om ett fel blir känt senare än en månad efter dödsfallet, såsom ett år, ska en tilläggsbouppteckning ändå göras. Viktigt att påpeka är att en tilläggsbouppteckning kan upprättas även efter arvskifte. Tilläggsbouppteckningen kommer då användas som underlag för arvskifte av den nya egendomen.

Sammanfattning

Om en tillgång blir känd efter att en bouppteckning har skickats in för registrering ska en tilläggsbouppteckning upprättas. Detta ska göras inom en månad från det att tillgången upptäcktes.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor BäckströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000