Vad händer om man fyller 18 efter brottstillfället men innan rättegång, samt vad händer om straffbud ändras efter begånget brott

2020-06-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Hur funkar det om någon begår ett brott när man är 17, men sitter i rätten som 18-åring? Prövas man som 17åring eller 18åring?Eller om man begår ett brott precis innan en lagändring, så brottet var olagligt när du begick det men när du sitter i rätten så är det lagligt?Döms man för när brottet begicks eller för när man sitter i rätten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Fyller 18 efter brottstillfället men innan rättegång

Som du säkert är bekant med får man en lindrigare påföljd om man är 17 år än om man är 18 år. Om man skulle bli dömd för ett brott så är det åldern vid brottstillfället som domstolen tar hänsyn till vid påföljden. Det spelar alltså därför ingen roll om man har hunnit fylla 18 år efter att brottet begåtts.

Ändring av straffbud efter begånget brott

Enligt lagen om införande av brottsbalken 5 § så är huvudregeln att om den nyare lagen leder till lindrigare straff än den som gällde vid gärningstillfället, eller till straffrihet, så skall den senare lagen tillämpas. Detta medför alltså att om lagen har ändrats till den åtalades fördel, efter det att den brottsliga gärningen företogs men innan domslut fattats och vunnit laga kraft (d.v.s. då tiden för överklagande har gått ut) så skall den åtalade dömas efter den nya, lindrigare lagen.

Detta gäller dock inte vid "gärning som under viss tid var straffbelagd på grund av då rådande särskilda förhållanden". Med detta stadgande avses exempelvis lagar som gäller under kristider, såsom ransoneringsbestämmelser eller liknande. Även andra liknande situationer kan falla in här, men detta stadgande får ändå en begränsad räckvidd.

Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återkomma till oss igen!

Majken Thörn
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2536)
2021-01-20 Ångra Polisanmälan
2021-01-19 Vem har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret?
2021-01-18 Är det okej att använda sig av överfallslarm?
2021-01-18 Kan jag se mitt brottsregister?

Alla besvarade frågor (88409)