Vad händer om man fuskar i deklarationen?

2019-01-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Är sambo med en person som drar av resor 35 mil om dagen t/r till arbetet.Personen har sin adress på annan ort än den hon bor på o har inga resor o dra av från min ort.Har gjort detta i 2 år,vad kan hända om man blir granskad o påkommen med fusk?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga aktualiserar två fall – dels vad som händer om man fuskar i deklarationen och dels vad som händer om man har sin adress på annan ort än där man faktiskt bor. Gällande det sista tolkar jag det som att din sambo är folkbokförd på en adress, men egentligen bor på en annan.

Skattebrott
Reglerna om vad som händer när man fuskar i deklarationen finns i skattebrottslagen. Att medvetet skriva fel uppgift om sina resor, så att man får dra av resorna i deklarationen, bör innebära att man gör sig skyldig till skattebrott (2§ skattebrottslagen). Blir man dömd för skattebrott av normalgraden riskerar man att dömas till fängelse i högst två år. Det finns dock en möjlighet som din sambo kan undgå straff. Väljer din sambo att frivilligt och på eget initiativ rätta de felaktiga uppgifterna kan hon slippa straff (12§ skattebrottslagen).

Felaktig folkbokföring
Regler om vad som händer om man är folkbokförd på en annan adress än där man faktiskt bor finns i folkbokföringslagen. Meddelar man inte Skatteverket om sin flytt, eller om man medvetet lämnar fel uppgift till Skatteverket om var man bor, kan man ha gjort sig skyldig till folkbokföringsbrott (42§ folkbokföringslagen). Blir man dömd för folkbokföringsbrott av normalgraden riskerar man att dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Sammanfattning
Om din sambo blir påkommen med att ha lämnat felaktig uppgift i sin deklaration kan hon dömas till skattebrott. Om din sambo blir påkommen med att ha fel folkbokföringsadress kan hon dömas för folkbokföringsbrott.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2125)
2019-05-22 Preskriptionstiden för våldtäkt mot barn begången år 1995?
2019-05-22 spelar det någon roll vad man säger till polisen innan förhör?
2019-05-21 När och hur kan man få reda på att man är misstänkt för brott och kan Migrationsverket påskynda den processen?
2019-05-18 Kan verkställighet av fängelsestraff ske med fotboja?

Alla besvarade frågor (69212)