Vad händer om man begår nya brott då man är villkorligt frigiven?

2020-08-30 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag är villkorligt frigiven. Jag blev dömd till fängelse på 20 månader. Min del på straffet är 7 månader. Nu är min fråga, om jag skulle åka dit på en olovlig körning? Får jag då sitta av min del i fängelset. Sen en fråga till som jag undrar över som gäller frivården. Jag är välmedveten om att jag måste sköta tider osv. Men vad sker om jag skulle lämna ett urin prov där de skulle visa spår av narkotika? Vad kan det ge mig för påföljder? Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Villkorlig frigivning

En person som har blivit dömd till fängelse sitter i regel 2/3 av sin tid, och sedan friges denne. Detta kallas villkorlig frigivning. Det innebär att man i Sverige vanligtvis friges innan hela straffet har avtjänats.

När man har blivit villkorligt frigiven så löper en så kallad prövotid. Denna prövotid brukar oftast vara den tid som återstår av fängelsestraffet (1/3 av fängelsestraffet), men alltid minst ett år långt. Det viktiga med prövotiden är att den villkorlig frigivna ska sköta sig ordentligt, vilket främst innebär att denne inte ska begå nya brott.

Under prövotiden kan man även ha så kallad övervakning, vilket innebär att man får stöd och kontroll från frivården. Det är väldigt viktigt att under denna tid komma på möten och passa tider hos frivården, eftersom det tyder på en god skötsamhet.

Vad händer om man begår nya brott under denna prövotid?

Om den villkorligt frigivne begår nya brott under denna prövotiden så kan domstolen döma ut nya straff för dessa brott. Hela den villkorligt medgivna friheten eller delar av den kan även upphävas helt. Det är domstolen som beslutar detta, vilket alltid bygger på en bedömning av hur allvarliga de nya begångna brotten är samt fler omständigheter (34 kap. 5 § Brottsbalken).

Det som talar emot att domstolen ska förverka den villkorliga friheten är om de nya brotten är väldigt lindriga, om väldigt lång tid har förflutit sedan de tidigare brotten samt om det skulle anses oskäligt.

Det är upp till domstolen att bedöma hur allvarligt olovlig körning samt narkotikabrott är i förhållande till dina tidigare dömda brott är. Men det finns definitivt en risk att den domstolen upphäver den villkorliga frigivningen för dig. Detta brukar då innebära att man får återvända till fängelset och sitta av sitt straff.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emma Gurander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1491)
2021-04-20 Skyddstillsyn och krav på att lämna urinprov
2021-04-19 När gallras uppgifter om fängelsestraff?
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?
2021-04-16 Hur länge är pricken kvar i registret?

Alla besvarade frågor (91363)