Vad händer om jag tackar nej till ett omplaceringserbjudande?

FRÅGA
Min son har blivit uppsagd men samtidigt erbjuden en annan form av anställning då de vill behålla honom inom företaget (7 år i företaget och mycket kunskaper som kan vara värdefulla att ha kvar). Nu är han lite tveksam till det av flera anledningar varav en är att han inte riktigt litar på sin arbetsgivares erbjudande då det redan nu fixas med tider för att kringgå arbetstidsregler för att undvika OB. Mer än 12h arbetspass med ett 20 minuters glapp så det blir 2 pass i stället för ett till exempel. Om han nu tackar nej till det erbjudandet, vad händer då? Har han då i princip sagt upp sig själv?Han är med i A-kassa men inte facket
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) är den lag som skyddar arbetstagare vid uppsägningar eller avskedanden. Huvudregeln är att lagen är tvingande för arbetstagarens fördel men det kan ske vissa undantag från denna huvudregel i exempelvis kollektivavtal, (2 § LAS).

Uppsägning kräver saklig grund

För att arbetsgivaren ska kunna säga upp er son krävs det att det föreligger saklig grund, (7 § LAS). Saklig grund kan vara antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Arbetsbrist relaterar till verksamheten och kan exempelvis vara ett beslut att skära ner verksamheten. Det innebär alltså att arbetsgivaren inte är i behov av lika mycket personal längre. Personliga skäl relaterar till den aktuella arbetstagaren. Det kan exempelvis handla om misskötsamhet på jobbet eller att man begår brott på arbetet. I er sons fall rör det sig förmodligen om arbetsbrist eftersom arbetsgivaren vill ha kvar honom i verksamheten.

Saklig grund kräver att omplaceringsskyldigheten är uppfylld

Det räcker inte med att arbetsgivaren hävdar att det föreligger arbetsbrist eller personliga skäl för uppsägning, utan det krävs även att denne uppfyller sin omplaceringsskyldighet, (7 § andra stycket LAS). Detta innebär att arbetsgivaren är skyldig att ge er son ett annat arbete om det finns en ledig tjänst inom verksamheten och att er son har tillräckliga kvalifikationer för att kunna utföra tjänsten.

Om er son tackar nej till ett erbjudande om omplacering så riskerar han att bli uppsagd. Genom att arbetsgivaren erbjuder er son en ny tjänst så har arbetsgivaren uppfyllt sin omplaceringsskyldighet och har då rätt att säga upp er son, (7 § LAS).

Turordningsregler vid uppsägning pga. arbetsbrist

Om er son blev uppsagd på grund av arbetsbrist så blir även turordningsreglerna bli aktuella, (22 § LAS). Efter att omplaceringsskyldigheten uppfyllts så ska det kontrolleras om turordningsreglerna beaktats. Detta betyder att om det är fler arbetstagare inom den verksamheten som ska sägas upp så ska principen om ”först in – sist ut” användas, (22 § fjärde stycket LAS). Det innebär att de anställda med kortast arbetstid ska sägas upp först. Om arbetsgivaren har kollektivavtal kan dock speciella turordningslistor upprättas. Eftersom er son arbetat under 7år hos arbetsgivaren så borde det finnas anställda som står före honom i kön som därav borde gå innan honom.

Sammanfattningsvis så är svaret på frågan ”Har han då i princip sagt upp sig själv?”: det är möjligt att er son får gå om han tackar nej till omplaceringen. Det föreligger saklig grund för att säga upp er son om han tackar nej till erbjudandet. Detta beror på att arbetsgivaren uppfyller sin omplaceringsskyldighet genom att erbjuda en ny tjänst i verksamheten. Turordningsreglerna blir aktuella om uppsägningen beror på arbetsbrist och då ska principen om ”först in – sist ut” användas. Det förutsätter då att det är fler än er son som riskerar att sägas upp och att er son arbetat längre än dessa.

Jag råder er son att förhandla med hans arbetsgivare och bland annat fråga vad detta erbjudande innebär. Om er son tackar nej till omplaceringen och det verkar vara så att arbetsgivaren inte följer turordningsreglerna finns det även anledning att anlita en jurist då arbetsgivaren kan ha begått ett brott mot LAS. Angående de nya arbetstiderna. Om det finns andra arbetstagare på verksamheten som är medlemmar i facket så borde de kontakta deras fackförbund och diskutera frågan.

Om ni eller er son vill ha mer juridisk rådgivning kan ni vända er till Lawlines egna juristbyrå, här.

Hoppas ni fått svar på er fråga!

Vänlig hälsning

Frida Larsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1853)
2021-09-24 Vad gäller för timanställda?
2021-09-22 Uppsägningstid för arbetstagare med lönebidrag
2021-09-22 Kan min arbetsgivare avsluta min provanställning då vi kommit överens om föräldraledighet?
2021-09-20 Felaktig uppsägning av behovsanställning?

Alla besvarade frågor (95853)