Vad händer om jag säger upp mig eller tar ett nytt jobb innan jag börjar på en arbetsplats?

Hej!

Jag hade fått ett jobb och även skrivit under kontrakt men efter detta så har arbetgivaren ej hört av sig. Jag har försökt nå arbetsgivaren men har inte fått ett svar alls. Det har gått en vecka och vill ansöka till andra jobb men går detta eftersom jag redan har skrivit under ett kontrakt? Kan jag bara gå "vidare" eller måste jag på något sätt se till att avbryta detta kontrakt?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar ifall du på något sätt är bunden av det avtal som du har undertecknat med en arbetsgivare trots att denna inte ger dig någon information eller arbetsuppgifter.

Sammanfattning av svaret på din fråga

I grund och botten är du bunden av det anställningsavtal som du skrivit på och måste respektera den uppsägningstid som finns där. Om du lyckas komma överens med din arbetsgivare kan ni dock avsluta anställningen innan uppsägningstiden.

Om ni inte kommer överens och din arbetsgivare kontaktar dig under uppsägningstiden och du inte kan komma in för att jobba kan det hända att du blir skadeståndsskyldig. Det finns dock inget problem i att ha två anställningar parallellt om du kan fylla tiderna på båda jobben.

Min rekommendation är därför att du är försiktig i situationen men fortsätter försöka kontakta arbetsgivaren.

Är det så att du har vidare frågor angående svaret på din fråga är du välkommen att titta på mitt bakomliggande resonemang nedan eller att kontakta oss igen för vidare rådgivning på info@lawline.se!

Bakomliggande resonemang

När det gäller frågor om anställning i Sverige finns det huvudsakliga regelverket samlat i lagen om anställningsskydd (LAS), detta är också den lag som äger tillämpning i ditt ärende.

Jag kommer utgå från att det inte finns något kollektivavtal då det inte framgår att du har något sådant av frågan. Jag vill dock poängtera att ett sådant kan göra stor skillnad då det enligt 2 § LAS kan upphäva eller ändra många av dina rättigheter som arbetstagare. Med andra ord är det är värt att dubbelkolla, och om du är med i ett fackförbund kan de som regel hjälpa dig med frågor liknande denna.

Plikter efter att ett anställningsavtal har ingåtts

Efter att man har skrivit på ett avtal i allmänhet gäller som grundprincip att avtalet ska hållas (principen om pacta sunt servanda) vilket även gäller för anställningsavtal.

Detta är den grundläggande principen som kommer att förplikta dig att stå till förfogande för din arbetsgivare. Det är dock också så att din arbetsgivare genom avtalet förpliktar sig gentemot dig, är det så att du har månadslön har du alltså rätt till denna under hela uppsägningstiden.

Är det så att avtalet rörde en timanställning har du dock bara en skyldighet att arbeta de pass som schemalagts. Är det så att du inte fått några pass alls kan du sluta direkt utan att riskera skadeståndsskyldighet.

Om det är så att du nu skulle skaffa ett annat jobb under uppsägningstiden och därför inte kan jobba för din första arbetsgivare när denna behöver det kan du bli skadeståndsskyldig. Detta framgår i LAS 38 § tillsammans med LAS 11 §.

Skadeståndsskyldigheten bygger dock på att din arbetsgivare väcker talan om detta - så det bästa är egentligen att fortsätta försöka kontakta din arbetsgivare för att få klarhet i vad som hänt och att nå en överenskommelse.

Einar DahlbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000