Vad händer om jag kört 42 km/h på en 40 väg med en A-traktor?

2017-07-30 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej. körde med grannens A-traktor. blev stoppad i en fartkontroll. hade kört 42km /h på 40 väg. Fick ingen böteslapp eller något annat papper. skrev alltså ej på att jag accepterade det. Senare på dagen ringde polisen min pappa o sa att jag inte fick köra med min eller någon annans a traktor förrän utredningen blev klar, detta kunde ta flera månader, jag fick ej heller övningsköra med vanlig bil. Polisen som stod med lasern hade ej reflexväst.Vad är rätt eller fel.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna ge dig ett mer genomgående svar på din fråga skulle jag behövt mer information om händelsen. Exempelvis har du varken skrivit vad polisen sa kring böter eller ditt traktorkort (förutsatt att du har ett). Jag kommer dock att utgå från följande: du är över 15 år och har ett giltigt traktorkort, samt att du inte har gjort dig skyldig till andra trafikförseelser.

Jag kommer att först ge dig allmänna regler kring vad som kan hända vid fortkörning med a-trakor och sedan en rekommendation om vad du kan göra härnäst.

Allmänt om traktorer

Traktorer delas upp i Traktor A och Traktor B. Traktor A är konstruerade för en hastighet av högst 40 km/h, (se lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner).

En bil som är ombyggd till traktor är en s.k. A-traktor och tillhör Traktor A, men den ska vara så ombyggd att dess högsta hastighet uppgår till 30 km/h på horisontell väg. Ombyggnaden ska dessutom vara så konstruerad och utförd att det endast med stor svårighet går att öka A-traktorns högsta konstruktiva hastighet (se 4 kap. 1 och 33 § Vägverkets föreskrifter (2003:19) om bil ombyggd till traktor).

Traktor A med gummihjul får köras på väg endast av den som har ett gällande körkort eller traktorkort, om inte körningen avser en kortare sträcka för färd till eller från en arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål (se 2 kap 2 § körkortslagen (1998:488) (KkL)).

Hastighetsöverträdelse och böter?

Förare som har kört för fort har begått en s.k. hastighetsöverträdelse och ska dömas till penningböter (se 14 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) (TraF)). Storleken på bötesbeloppen framgår av bilaga 1. Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott.

Bötesbeloppen för hastighetsöverträdelser är:

På väg med hastighetsbegränsning 50 km/h eller lägre:

1-10: 2 000
11–15: 2 400
16–20: 2 800
21–25: 3 200
26–30: 3 600
31–35: 4 000
36– : 4 000

På väg med hastighetsbegränsning högre än 50 km/h:

1-10: 1 500
11–15: 2 000
16–20: 2 400
21–25: 2 800
26–30: 3 200
31–35: 3 600
36– : 4 000

Om du med en A-traktor (som högst får köra 30 km/h) körde 42 km/h på en 40-väg, ska ordningsboten bestämmas med utgångspunkt i den för fordonet gällande hastighetsgränsen. Du riskerar alltså att få lov att betala 2 400 kr (12 km/h över hastighetsgränsen).

Återkallelse av traktorkortet och körkortstillståndet?

Traktorkortet och körkortstillståndet ska återkallas om du har överskridit högsta tillåtna hastighet, förutsatt att överträdelsen inte kan anses som ringa (se 5 kap. 3 § fjärde punkten och 5 kap. 2 § KkL). Bara om det finns särskilda skäl kan det vara tillräckligt med en varning i stället för en återkallelse (5 kap. 9 §. KkL).

Vad som är att anse som en ringa hastighetsöverträdelse framgår inte av lagen, utan en individuell bedömning görs i varje enskilt fall. Vid begränsningar av till låga hastigheter, t.ex. 30 km/tim utanför skolor m.m., brukar dock gränsen ligga vid 20 km/h för fort.

Om du bara överskridit hastighetsbegränsningen med 12 km/h kan det alltså vara fråga om en ringa hastighetsöverträdelse och varken ditt traktorkort eller körkortstillstånd bör återkallas alternativt kan du komma undan med en varning.

Polisen eller Transportstyrelsen?

Det är Transportstyrelsen och inte Polisen som handlägger körkortsfrågor. Detta innebär att det är Transportstyrelsen som ska utreda om ditt traktorkort och körkortstillstånd ska återkallas eller inte (se 7 kap. 2 § sjunde punkten KkL). Så länge Transportstyrelsen inte har beslutat i frågan och du har kvar ett gällande traktorkort och körkortstillstånd, bör du inte vara förhindrad att köra a-traktor eller övningsköra.

Du bör dock kontakta Transportstyrelsen så kan de hjälpa dig med ditt ärende.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (929)
2021-07-28 Vad är straffet för vårdslöshet i trafiken?
2021-07-28 Kommer jag nekas taxitrafiktillstånd pga narkotikabrott?
2021-07-28 Är ett amerikanskt körkort giltigt vid besök i Sverige?
2021-07-28 Vad är straffet för att köra en elscooter fortare än 20 km/h på allmän väg?

Alla besvarade frågor (94331)