Vad händer om jag kört 140 km/h på en 80-väg under prövotid?

Hej har under prövotid kört 140 km/h på en 80km/h väg vad händer då?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om prövotid

Att du har prövotid på ditt körkort innebär att du om ditt körkort skulle bli återkallat inte får tillbaka det efter spärrtidens utgång. Istället kommer du i en sådan situation behöva göra om de obligatoriska delarna av körkortsutbildningen, alltså att klara nya teoriprov och körprov, samt genomgå riskutbildning. Vilka överträdelser som gör att du blir av med körkortet är samma som om du inte skulle haft prövotid.

Är ditt trafikbrott tillräckligt för att bli av med körkortet?

Ett körkort ska återkallas om föraren gjort sig skyldig till, bland annat, att överskrida högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap 3 § 4 p. körkortslagen). På vägar med en hastighetsbegränsning över 30 km/h är överträdelser med 30 km/h eller mer ej att anse som ringa, och är därför tillräckligt för att få körkortet återkallat (prop. 1992/93:189 s. 3-4).

Vad kommer att hända?

Om polisen lagt märke till din överträdelse lär du få körkortet indraget med en viss spärrtid, och du kommer att behöva ta om körkortet efteråt. Du kommer också att få betala böter.

Skulle din fortkörning vara att anse som grov vårdslöshet i trafik riskerar du också fängelse i upp till två år. Det är dock inte möjligt att säga utifrån omständigheterna om du gjort dig skyldig till detta, utan det krävs typiskt sett att du visat uppenbar likgiltighet inför andra människors liv eller egendom genom din körning (1 § lag om straff för vissa trafikbrott).

Om din fortkörning gått obemärkt kommer naturligtvis inget att hända.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,


Erika RedeliusRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”