Vad händer om jag korsar en brf för det finns privat område skyltar uppsatta?

Vad händer om jag korsar en brf för det finns privat område skyltar uppsatta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för om det kan vara brottsligt att uppehålla sig på privat område.

Din fråga regleras i Brottsbalk (Brb).

När aktualiseras olaga intrång?

I 4 kap. 6 § andra stycket brb sägs att: Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter.

För att olaga intrång ska föreligga krävs att någon intränger eller kvarstannar obehörigen i någon av de typerna av platser som räknas upp i paragrafen.

Att intränga eller kvarstanna innebär att man berett sig tillträde till en plats genom att ta sig genom ett fysiskt hinder av något slag (exempelvis staket). En plats som allmänheten har tillträde till kan man inte "obehörigen tillträda". Således kan man räkna med att så fort man är tvungen att klättra eller bryta upp något för att komma åt en viss plats gör att olaga intrång kan aktualiseras.

Således kan väktare eller annan behörig personal avvisa dig från platsen. Det är enbart väktare och polis som fysiskt får avlägsna dig från platsen. Men skulle du ignorera någon annans anvisning om att avlägsna dig från sådant område riskerar du att göra dig skyldig till ofredande (4 kap. 7 § brb).

Slutsats

För att det ska vara olagligt att uppehålla sig på ett anvisat område krävs det att man fysiskt bereder sig tillträde till området genom att exempelvis hoppa över ett stängsel. Platser dit du kan gå utan att passera ett sådant hinder kan inte akutalisera brott.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo