Vad händer om jag kontaktas av en person som jag är förbjuden att kontakta?

2019-06-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, det är så att jag har besöksförbud mot mitt ex och trots det så ringer och skriver hon till mig gång på gång. Hur fungerar det när den som ansökt om förbudet ändå försöker fortsätta kontakta mig som har förbudet? Får hon kontakta det? Och vad skulle hända om jag svarar när hon hör av sig? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller kontaktförbud vilket regleras i lagen om kontaktförbud, varför mitt svar kommer utgå från den lagen. I mitt svar kommer jag ibland benämna dig som förbudsperson och ditt ex som skyddsperson.

Ett kontaktförbud innebär ett förbud för en person att besöka eller på annat sätt ta kontakt med en annan person eller att följa efter denna person. Ett kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid (1 § lagen om kontaktförbud).

Om förbudspersonen bryter kontaktförbudet kan denne dömas till fängelse eller böter för överträdelse av kontaktförbud. För ringa fall av överträdelse utdöms inget ansvar (24 § lagen om kontaktförbud).I ditt fall är det skyddspersonen som har sökt kontakt med dig. Detta finns inte reglerat i lag. Det är därför oklart om du skulle anses överträda kontaktförbudet om du besvarar kontakten eller om det skulle anses vara ringa eller inte överträdelse överhuvudtaget. Jag råder dig därför att inte besvara kontakten förrän kontaktförbudet ändras eller hävs.

Om det på grund av ändrade förhållanden finns skäl till det, får åklagaren häva eller ändra ett beslut om kontaktförbud som har meddelats av åklagaren eller rätten (23 § lagen om kontaktförbud).Att skyddspersonen söker kontakt med dig skulle troligtvis kunna vara ett sådant ändrat förhållande men det är upp till åklagaren att bedöma i varje enskilt fall. Om åklagaren beslutar att inte upphäva kontaktförbudet kan du, om är missnöjd med det beslutet, begära att saken prövas i domstol. En sådan begäran görs skriftligen eller muntligen och framställs till åklagaren (14 § lagen om kontaktförbud).

Mitt råd är att du inte kontaktar eller besvarar ditt ex kontaktförsök. Istället råder jag dig att kontakta åklagaren som har beslutat om kontaktförbudet och förklara situationen. Om åklagaren häver kontaktförbudet kan du kontakta ditt ex om ni båda önskar ha kontakt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2494)
2020-11-25 När gallras uppgifter från belastningsregistret?
2020-11-25 ​När gallras uppgifter från belastnings​registret?
2020-11-25 Hur lång är preskriptionstid när man tagit strypgrepp på någon annan?
2020-11-24 Kan en person som säljer sex dömas för uppvigling?

Alla besvarade frågor (86450)