Vad händer om jag inte skriver under delgivningskvittot?

FRÅGA
Jag har fått degivningskvitto från kronofogden och undrar vad det innebär om jag skriver på det? Vad händer om jag inte skriver under? Påverkar detta preskriptionstiden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar alltså vad som händer om du inte skriver på delgivningskvittot du fått och om detta påverkar preskriptionstiden.

Att skriva under delgivningskvittot innebär att du bekräftar att du tagit emot brevet och att skulden finns
När du delges via ett brev på posten ska du skriva under delgivningskvittot för att bekräfta att du tagit emot den handlingen du delges (Delgivningsförordningen 6 §). Att skriva under delgivningskvittot är inte ett bevis på att du godkänner innehållet i brevet. Du accepterar alltså inte att t.ex. betala en skuld bara för att du skriver under delgivningskvittot. Kvittot är endast ett bekräftelse på att du tagit emot brevet och ett bevis på att du vet om att kravet från Kronofogden finns.

Om du inte skriver under kvittot kommer du antagligen delges "i person"
Om du inte skriver under och skickar tillbaka delgivningskvittot ska du påminnas på lämpligt sätt och Kronofogden kan försöka kontakta dig eller någon i din närhet. Om du inte bekräftar delgivningen kommer Kronofogden antagligen använda sig av s.k. stämningsmannadelgivning. Det innebär att en person, en delgivningsman, kommer att söka upp dig, antingen genom att komma hem till dig eller t.ex. till din arbetsplats för att delge dig (Delgivningslagen 32 §).

Att bekräfta delgivningen är att avbryta preskriptionstiden
Beroende på vad det är för typ av skuld du har är preskriptionstiden olika lång. De flesta skulder till staten preskriberas t.ex. efter fem år men Skatteverket kan få förlängd preskriptionstid för skatteskulder. Skulder till en privatperson har ofta en preskriptionstid på tio år. Skulder du har som konsument om du köpt något från ett företag preskriberas efter tre år (Preskriptionslagen 2 §).

Om du skriver under delgivningskvittot erkänner du som jag skrivit ovan att du vet om att kravet från Kronofogden finns. Detta erkännande påverkar preskriptionstiden och blir ett så kallat preskriptionsavbrott. Efter ett preskriptionsavbrott börjar preskriptionstiden om igen från den dag avbrottet skedde.

Låt säga att du har en skuld som konsument med en preskriptionstid på tre år. Om du skriver under delgivningskvittot den 1 juni 2019, så gäller nu en preskriptionstid från detta datum. Skulden kommer då att preskriberas den 1 juni 2022.

Jag rekommenderar dig att faktiskt skriva under delgivningskvittot och betala den skuld du har. Att undvika delgivning genom att inte skriva under kvittot är i slutändan ingen bra metod. Har du blivit kontaktad tillräckligt många gånger kommer preskriptionstiden troligtvis ändå att brytas. Om du dröjer med betalning kan du också behöva betala dröjsmålsränta vilket gör att din skuld kommer att bli ännu större.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll