Vad händer om jag inte skickar in delgivningskvittot?

Hej! I februari fick jag ett beslut av Transportstyrelsen om att jag ska bli av med körkortet i 4 månader pga vårdlöshet i trafik. Och att jag skulle skicka delgivnigskvitto. Vad händer om jag inte skickar delgivningskvittot?

Mvh.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Delgivningskvittot ska skrivas under och skickas in till transportstyrelsen
Ett delgivningskvitto är en handling som du ska skriva under och skicka in till transportstyrelsen som bevis på att du har mottagit deras beslut. Om du inte bekräftar att beslutet har mottagits kan transportstyrelsen försöka få fram kontaktuppgifter om dig genom att t.ex. kontakta arbetsgivare, familj samt myndigheter. Om transportstyrelsen trots detta inte kan delge dig, kan de istället använda stämningsmannadelgivning. Det innebär att en person som är behörig att utföra en sådan delgivning söker upp dig som ska delges.

Min rekommendation till dig
Jag rekommenderar dig att skriva under delgivningskvittot och skicka ni det till transportstyrelsen. Om du inte är nöjd med transportstyrelsens beslut kan du överklaga beslutet. Överklagan skickas in till transportstyrelsen inom en viss tid efter det att du fått del av beslutet. Det framgår av beslutet hur lång tid du har på dig. Transportstyrelsen skickar sedan vidare överklagandet och andra handlingar till förvaltningsrätten.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena KrasnigiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning