Vad händer om jag inte bestrider ett betalningsföreläggande?

FRÅGA
Hej , har fått ett helt oriktigt krav av ett utländskt bolag på en påstådd skuld utomlands ! Fått brev av kronofogden betalningsföreläggande står att jag skall fylla i att jag mottagit handlingarna . Vad händer om jag inte svarar . Är förövrigt utomlands ett år så det går inte att få tag i mig ändå . Tack
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag utgår ifrån att du mottagit ett vanligt betalningsföreläggande, och att det alltså inte rör sig om ett s.k Europeiskt betalningsföreläggande. Såsom jag förstår din fråga vill du veta vad som händer om du inte svarar/bestrider ansökan.

Bestrider du inte ansökan i rätt tid meddelar Kronofogden ett utslag, vilket innebär att du blir skyldig att betala skulden, och att Kronofogden kan driva in skulden med tvång

Regler om betalningsföreläggande finns i lagen om betalningsföreläggande och handräckning (hädanefter LBH).

Konsekvenserna av att svaranden (den som mottagit ansökan) inte i rätt tid bestrider denna beskrivs i 42 § LBH. Bestrider inte svaranden, meddelar Kronofogdemyndigheten ett utslag. Utslaget fungerar som en s.k exekutionstitel, och innebär att svaranden dels blir skyldig att betala sökanden detta belopp, samt att Kronofogden med tvång kan agera för att utsöka detta belopp hos svaranden.

Om man missat att i rätt bestrida ett betalningsföreläggande så att utslag meddelats, är det möjligt att skriftligt ansöka om återvinning jämte 52 § LBH. Ansökan om återvinning måste dock skickas in senast en månad efter att utslaget meddelades (53 § LBH).

Mot bakgrund av de allvarliga konsekvenser det innebär att ignorera ett betalningsföreläggande, och det faktum att du inte anser dig betalningsskyldig, råder jag dig att genast bestrida ansökan (eller ansöka om återvinning), för att på så vis slippa betala summan. Annars är risken stor att du, antingen direkt eller när du kommer tillbaka till Sverige (beroende på hur mycket egendom du har här) råkar ut för att Kronofogdemyndigheten tar din egendom med tvång.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och om jag missförstod dig eller om du har fler funderingar får du gärna återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll