Vad händer om jag har överfört pengar till fel konto och mottagaren vägrar att betala tillbaka?

FRÅGA
Hej, Jag har råkat skicka pengar till fel konto via bankbetalningar. Har fått uppgifter från banken men personen i fråga vägrar betala tillbaka. Jag har upprättat en polisanmälan. Hur går jag nu vidare med ärendet?Har råkat skicka fel i två omgångar totalt 14 000 kr. Ska man kontakta en jurist och vad för sorts jurist?Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att betalningen ska gå åter

Det problem som du beskriver brukar inom juridiken att kallas för condictio indebiti. När någon felaktigt betalar ut pengar till annan är huvudregeln att betalningen ska gå åter. Ett undantag till detta är bland annat att den som har fört över pengarna egentligen ville göra detta av ren välvilja. Eftersom du skriver att du råkade skicka pengar till fel konto så tolkar jag det som att du inte ville föra över pengar till detta konto utan att det snarare blev fel. Ett annat undantag är om mottagaren var i god tro vid betalningen eller inrättat sig efter betalningen. Det innebär alltså att betalningen inte ska gå åter (till dig) för det fall att mottagaren var omedveten om att betalningen var felaktig och typiskt sett har förbrukat pengarna. Eftersom du skriver att mottagaren vägrar att betala tillbaka tolkar jag det som att du eller i vart fall banken har tagit kontakt med personen vilket gör att denne är medveten om att betalningen är felaktig. Det är däremot väsentligt när denna kontakt gjordes, om det har skett skyndsamt kan inte mottagaren anses vara i god tro. Ett undantag som hör ihop med den precis nämnda är att du som betalare inte får ha varit passiv i ditt sätt att reagera. Det verkar dock som sagt som att du har fått kontakt med mottagaren direkt eller indirekt via banken. Det är lite svårt för mig att säga eftersom jag inte vet exakt hur snabbt mottagaren kontaktades men om detta skedde skyndsamt så gäller huvudregeln om att du har rätt att få tillbaka dina pengar.

Hur ska du gå vidare med ärendet?

Det är viktigt att nämna att banken inte kan tvinga mottagaren att betala tillbaka pengarna till dig. Du nämner att du har upprättat en polisanmälan men det du annars skulle kunna göra är att skicka in en stämningsansökan till den tingsrätt nära där du bor. I stämningsansökan kan du begära att få tillbaka dina pengar. Om du behöver hjälp med att skriva en stämningsansökan eller behöver hjälp med något annat rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister på Lawline.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,


Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (407)
2021-04-30 Får en kreditgivare ta ut en förseningsavgift utöver påminnelseavgift och inkassoavgift?
2021-04-28 Ofullständig fråga
2021-04-12 Jag råkade överföra pengar till fel konto, hur får jag pengarna tillbaka?
2021-04-04 Bristande kännedom lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

Alla besvarade frågor (92030)