Vad händer om jag först tackar ja till en omplacering och sedan ångrar mig?

Tackat ja till omplacering på jobb pga nedläggning där jag jobbat, men sedan har jag ändrat mej pga olika orsaker och tackat nej. Var sagt så att man blir uppsagd pga arbetsbrist om man tackar nej. Har ej skrivit på nya anställningspapper på nya stället, ej börjat jobba där heller bara varit på en info. Räknas det ändå då som att jag är anställd där och säger upp mej själv pga att jag först tackade ja? Trots att jag ej skrivit på nya anst.papper. Tycker det verkar konstigt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om ert muntliga avtal är bindande och hur detta kan påverka din uppsägning.

Tillämplig lag är lagen om anställningsskydd (LAS).

Är muntliga anställnings- och omplaceringsavtal bindande?

Anställningsavtal eller accepterande av en omplacering kräver ingen skriftlig form vilket innebär att även muntliga avtal är bindande. Det räcker alltså att din arbetsgivare har erbjudit dig en omplacering och att du har accepterat erbjudandet för att ni ska anses ha ingått ett avtal. Ett sådant avtal är bindande och ska hållas enligt allmänna avtalsrättsliga principer (1 § avtalslagen). Kontrakt är alltså främst en formalitet som kan ha betydelse i bevishänseenden.

Vilken uppsägningstid gäller?

Vid en uppsägning ska en viss uppsägningstid beaktas. Uppsägningstiden kan variera beroende på om det är du eller arbetsgivaren som säger upp dig. I och med att du redan har accepterat omplaceringen så är det troligen en uppsägning på din sida som blir aktuell. Säger du upp dig gäller som huvudregel en månads uppsägningstid (11 § första stycket LAS). Undantag föreligger om ni har ett kollektivavtal på arbetsplatsen som säger annat (2 § fjärde stycket LAS).

Är det en längre uppsägningstid du är intresserad av rekommenderar jag att du pratar med din arbetsgivare och ser hur denne ser på situationen. Det kan vara så att arbetsgivaren går med på eller rent av inte uppfattar det som att du har accepterat omplaceringen. I så fall ska ditt avböjande av erbjudandet istället leda till att arbetsgivaren säger upp dig och att en längre uppsägningstid därför ska beaktas (11 § andra stycket LAS).

Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Minna WallRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”