FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder29/11/2023

Vad händer om jag döms för annat brott innan det tidigare brottet har gallrats?

Hej, jag är dömd för stöld och det har gått 5 år men stöld befinner sig fortfarande med på mitt register och jag undrar varför. Jag har läst att om man under perioden döms för något annat kommer det inte försvinna tills det senaste man har dömts för också har passerat 5 år. Så jag dömdes för stöld för 5 år sen och under sista året av dem 5 åren dömdes jag för en polisböter för att jag körde bil där jag inte fick köra så betyder det att jag ska vänta ytterligare 5 år och inte dömas för något för att stöld ska försvinna eller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar varför uppgiften om att du begått stöld fortfarande finns kvar i ditt belastningsregister efter 5 år och ifall det beror på att du har dömts till böter för annat brott under denna 5-årsperiod.

För att besvara din fråga kommer jag främst använda mig av lagen om belastningsregister (LBR).

Vad finns i ett belastningsregister?

I samband med att en person blir dömd för ett brott kommer brottet och dess påföljd föras in ett så kallat belastningsregister. Belastningsregistret innehåller bland annat domar, beslut, strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot (3 § LBR). Dessa uppgifter gallras (dvs. tas bort) efter en viss tid. Hur lång tid en uppgift finns kvar i ens belastningsregister beror på vilken påföljd man fått (17 § LBR).

I din fråga skriver du inte vilken påföljd du fick för stölden du blev dömd för, varför jag inte kan ta ställning till hur länge uppgiften kommer finnas kvar i registret, då detta som sagt beror på påföljden. Men utifrån hur du formulerat dig, tolkar jag det som att du förutsätter att stölden skulle försvinna efter fem år och att påföljden därmed blivit böter eller annan påföljd som gallras efter 5 år. 

Vad gäller om man blir dömd för annat brott under tiden innan den förra påföljden gallras från registret?

I din fråga nämner du även att du har läst att om man under perioden innan den förevarande uppgiften gallras, döms för ett annat brott, kommer perioden förlängas.

Detta är generellt korrekt. Om det före utgången av den tid som anges i 17 §, har gjorts en ny anteckning enligt 3, 4 eller 4 a §§ (exempelvis en ny dom) som avser samma person, ska ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret (18 § LBR). Detta ska dock inte gälla om den nya anteckningen avser penningböter. Penningböter påverkar således inte gallringen av andra uppgifter.

I ditt fall

Du skriver att du dömdes för stöld för 5 år sedan och under sista året av de 5 åren dömdes du till böter för att du kört där man inte får köra. 

Du skriver inte vilken typ av bot du fick, det vill säga om du fick penningböter eller dagsböter. Dock, eftersom du skriver att du fick "polisböter" tolkar jag det som att du syftar på att du fått en så kallad "ordningsbot" (48 kap. 1 § RB). Polisen kan endast utföra ordningsbot för brott som har penningböter i straffskalan, varför jag tolkar det som att påföljden i ditt fall har blivit penningböter.

I vanliga fall skulle således bestämmelsen i 18 § LBR bli tillämpligt i ett sådant här fall, men om jag har uppfattat din situation korrekt och påföljden för att du kört där man inte får köra blev penningböter, påverkar detta inte gallringen av den tidigare stölden. 

Ett annat alternativ till varför den tidigare stölden inte har gallrats efter 5 år, är ifall påföljden för stölden inte blev böter eller annan påföljd som enligt 17 § LBR gallras efter 5 år. Eftersom du inte har skrivit vilken påföljd du fick för stölden, kan jag inte svara på om så är fallet. 

Det kan även vara så att jag har missförstått dig och påföljden för det senare brottet inte blev penningböter utan någon annan påföljd, exempelvis dagsböter. I sådant fall aktualiseras 18 § LBR och då stämmer det du säger om att stölden inte kommer försvinna ur belastningsregistret förrän det senare brottet gallras.


Med detta hoppas jag att du har fått svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lawline på nytt.

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo