Vad händer om jag blandar pengar som jag ärvt som enskild egendom på samma konto som mina andra pengar?

FRÅGA
Hej! Jag kommer ärva ca 1,5 miljoner kronor som enskild egendom som jag har för avsikt att placera i aktier och fonder på ett ISK-konto. Jag har redan idag ca 1 miljon placerade på börsen och undrar hur de blir med den skilda egendomen om jag sätter in de ärvda pengarna på samma ISK-konto? Finns det risk för att den enskilda egendomen upphör att gälla då? Måste jag sätta in pengarna på ett separat konto och hålla dom åtskilda från mitt nuvarande kapital? Jag är idag singel och bor ensam. Hur kan allt detta påverkas om jag blir sambo i framtiden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som kan hända med dina pengar kan bero på om du i framtiden ingår äktenskap eller väljer att leva som sambo.

Sambo

Ett samboförhållande uppstår då två personer stadigvarande lever tillsammans i en parrelation, se 1 § sambolagen. Ett samboförhållande upphör om någon av samborna avlider, eller om de flyttar isär alternativt ingår äktenskap, se 2 § sambolagen.

Det som ingår som gemensam egendom i ett samboförhållande är den gemensamma bostaden och bohaget (de möbler som tillhör hemmet), se 3 § sambolagen. Dina pengar du har på kontot får du behålla som dina egna oavsett om de är ärvda som enskild egendom eller om du har sparat ihop dem. Om du i framtiden blir sambo kommer du få behålla pengarna vid en separation. Skulle du avlida ärver inte din sambo efter dig. Vill du att så ska ske måste du upprätta ett testamente där det framgår.

För att undvika konflikter och missförstånd kan du vid ett eventuellt samboförhållande skriva ett samboavtal som beskriver hur ni vill att era tillgångar ska fördelas vid en separation.

I ett samboavtal finns det inget krav på bodelning vid en separation, men den ena parten kan kräva det enligt 8 § sambolagen. Skulle det då visa sig att omständigheterna är sådana att din förmögenhet är betydligt större och att ni har haft en lång relation, finns det möjlighet för din partner att jämka bodelningen (du kan få lämna ifrån dig egendom om det är uppenbart skevt fördelat), se 15 § sambolagen.

Äktenskap

Om du i framtiden gifter dig räknas normalt alla era tillgångar som giftorättsgods (gemensamma tillgångar), se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Detta gäller dock inte egendom som du har ärvt som enskild egendom. Det du måste tänka på är att avkastningen på din enskilda egendom räknas som er gemensamma (giftorättsgods), 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Därför måste du i det fallet skriva ett äktenskapsförord om vad som ska gälla för de pengarna.

Till skillnad från sambos, ärver makar varandra, se 3 kap 1 § ärvdabalken.

Sammanblandning

För att svara på din fråga vad som gäller om du sätter in de pengarna som utgör enskild egendom på samma konto där du har dina sparade pengar, gör det ingen skillnad så länge du är sambo. Skulle du ingå äktenskap försvinner inte den enskilda egendomen utan rättshandling. Det vill säga att du skriver äktenskapsförord om att de ska vara gemensamma. Däremot kan det vara svårt att skilja pengarna åt. Du måste därför noga bokföra dem som separata även om de i praktiken är en summa på samma konto.

Sammanfattning

Skulle du framöver bli sambo ingår inte dina pengar i en bodelning. Däremot är det klokt att skriva ett samboavtal som reglerar hur ni vill ha det i övrigt vid en eventuell separation. Vi på Lawline hjälper dig gärna med ett samboavtal.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3061)
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?
2022-01-17 Samboavtal formkrav
2022-01-14 Får min dotters sambo rätt till lägenheten jag köpt med henne?
2022-01-14 Vem får bilen? – Sambolagen

Alla besvarade frågor (98481)