​Vad händer om exet inte kan att betala sin del av lånet?

2019-02-26 i Fordringar
FRÅGA
Om man tar lån tillsammans och sen skiljs. Och den ena parten inte har möjlighet att betala sin del av lånet. Kan då den andra parten söka den parten på kronofogden?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Om du och din make/maka tar ett gemensamt lån kommer ni att bli solidariskt betalningsansvariga, vilket innebär att borgenären har rätt att kräva er båda på hela eller del av lånet (se 1 kap. 2 § lagen (1936:81) om skuldebrev (skuldebrevslagen)). I fall den ena parten inte kan betala sin del kan alltså den andra parten krävas på hela lånet.

Den part som betalat har emellertid rätt att kräva den andra parten på dennes del av skulden (s.k. regressrätt) (se 1 kap. 2 § skuldebrevslagen). Mycket riktigt kan parten i sådant fall vända sig till Kronofogden för att få skulden indriven (se här).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (544)
2019-03-19 Måste en arbetstagare som fått för mycket lön betala tillbaka? Fråga om condictio indebiti.
2019-03-13 Vad händer om jag får tillbaka för mycket i växel och inte lämnar tillbaka pengarna?
2019-03-12 när pengarna inte dras från kontot
2019-03-05 Har borgenär informationsplikt gentemot borgensman?

Alla besvarade frågor (66885)