Vad händer om ett barn hinner fylla 18 år under asylprocessen?

Hej!

Jag undrar vad händer om ett barn fyller 18 medan hen väntar på migrationsbslu om uppehållstillstånd?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av utlänningslagen (UtlL).

Barn enligt utlänningslagen

För att en person ska anses vara ett barn enligt utlänningslagen, så ska den personen vara under 18 år (UtlL 1 kap. 2 §). När personen blir 18 år så har inte denna person samma rätt till stöd och hjälp. Personens ansökan ska prövas enligt samma regler som en vuxen asylsökande när personen fyller 18 år.

Migrationsverket registrerar åldern vid ansökningstillfället

Migrationsverket registrerar den ålder som den sökande uppger vid ansökningstillfället. Migrationsverket kan även genomföra en åldersbedömning (se Migrationsverkets hemsida om hur de genomför åldersbedömningen för ensamkommande barn).

Om du registreras som barn hos Migrationsverket när du söker asyl kommer Migrationsverket bedöma om du gjort sannolikt att du är under 18 år. Migrationsverket kan dock bedöma att du inte gjort det sannolikt att du är under 18 år och kan då ändra din ålder till 18 om den har anledning att tro att du är äldre än vad du sagt vid asylansökan.

Slutligt ställningstagande om sökandes ålder

Migrationsverket ska även göra ett slutligt ställningstagande om sökandes ålder i samband med det slutliga ärendet om uppehållstillstånd (UtlL 13 kap. 17 § andra stycket).

Om personen har hunnit fylla 18 år när Migrationsverket tar upp ärendet till prövning, och alltså gör ett slutligt ställningstagande om personens ålder, så är det denna ålder som ska ligga till grund för prövningen. Personen anses alltså vara vuxen då.

Sammanfattning

Migrationsverket gör ett slutligt ställningstagande om barnets ålder i samband med det slutliga ärendet om uppehållstillstånd. Ifall barnet har hunnit fylla 18 år vid denna tidpunkt så kommer den personen bedömas enligt samma regler som vuxna gör.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika BjörnforsRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000