Vad händer om en testamentstagare avlider före testatorn?

2019-11-30 i Arvsordning
FRÅGA
Vi är fem kusiner som skall ärva em morbror enligt testamente. Vad händer om en eller några av kusinerna avlider innan morbror?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i ärvdabalken (ÄB).

Vad händer om en eller flera kusiner avlider innan din morbror?

I ditt fall gäller följande. Om en eller flera kusiner avlider innan din morbror så går arvsrätten över till den/de avlidnas barn. Detta följer av 11 kap. 6 § ÄB i kombination med 2 kap. 2 § 2 st. ÄB.

Jag illustrerar arvsfördelningen med ett exempel:

Utgångspunkten är att varje kusin får ärva en lika stor del av arvet (dvs. 1/5 var). Om en kusin har avlidit så gäller följande. Om kusinen har barn så får barnen dela på den avlidna kusinens del av arvet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1413)
2020-05-31 Halvsyskon ärver förälderns andel av kvarlåtenskapen
2020-05-28 Den legala arvsordningen
2020-05-26 Fråga om makes arvsrätt
2020-05-24 Tillhör halvsyskon samma arvsklass som helsyskon?

Alla besvarade frågor (80575)