Vad händer om en person olovligen återvänder till Sverige efter att ha blivit utvisad?

2020-03-29 i Migrationsrätt
FRÅGA
Fråga gällande personer som på grund av brott är utvisade från Sverige. Vad händer om en sådan person olovligen återvänder till Sverige efter att utvisningen är verkställd? Kan personen i så fall dömas till fängelse för att ha återvänt i strid med utvisningsbeslutet?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag tolkar det du har skrivit som att du undrar följande:

- Vad händer om en person, som har blivit utvisad från Sverige på grund av brott, återvänder till landet efter att utvisningen har verkställts?

- Kan personen dömas till fängelse för att ha återvänt i strid med utvisningsbeslutet?

Jag kommer att hänvisa till utlänningslagen (UtlL) och brottsbalken (BrB) i mitt svar.

Personen begår ett nytt brott om hen återvänder i strid med ett gällande återreseförbud

Personen kommer att begå ett nytt brott om hen medvetet återvänder till Sverige, trots att hens utvisning har blivit verkställd (20 kap. 2 § första stycket UtlL).

En förutsättning för det är dock att personens återreseförbud fortfarande gäller.

Varje domstolsbeslut om utvisning ska innehålla ett sådant återreseförbud för den dömda personen (8 a kap. 8 § UtlL). I allvarliga fall kan förbudet gälla utan någon tidsbegränsning. Som utgångspunkt är det dock tidsbegränsat.

Det innebär att personen kan få lov att återvända till Sverige om hen har fått ett tidsbegränsat återreseförbud och tidsbegränsningen har löpt ut. Då begår personen inte något nytt brott genom sitt återvändande.

Personen kan dömas till fängelse för sitt brottsliga återvändande

Personen kan i teorin dömas till fängelse för sitt brottsliga återvändande till Sverige, eftersom fängelse ingår i brottets straffskala (20 kap. 2 § första stycket UtlL). Straffskalan för det aktuella brottet utgår från böter och sträcker sig till högst ett år i fängelse.

Domstolarna ska undvika att döma människor till fängelse så långt som det är möjligt, så det kan tänkas att personen istället döms till böter, villkorlig dom eller skyddstillsyn (30 kap. 4 § första stycket BrB).

Det faktum att personen har begått ett brott tidigare ökar dock sannolikheten för att domstolen i slutändan beslutar om ett fängelsestraff (30 kap. 4 § andra stycket BrB).

Inget brott om personen återvänder för att söka skydd

Personen kommer inte anses ha begått något brott om hen återvänder till Sverige på grund av att hen är att se som flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande (20 kap. 2 § andra stycket UtlL).

Sammanfattning

Personen som tidigare har blivit utvisad kommer att begå ett nytt brott om hen återvänder till Sverige i strid med sitt återreseförbud.

Det kan tänkas att personen blir dömd till fängelse på grund av sitt brottsliga återvändande, eftersom hen har begått ett brott förut. I annat fall kan personen komma att dömas till böter, villkorlig dom eller skyddstillsyn.

Personens återvändande kommer inte att anses brottsligt om hen söker skydd i Sverige som flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1096)
2020-11-27 Förvärv av svenskt medborgarskap utan krav på styrkt identitet
2020-11-24 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?
2020-11-22 Kan uppehållstillstånd ansökas efter inresa?
2020-11-18 Förlust av svenskt medborgarskap för medborgare som är bosatt i utlandet?

Alla besvarade frågor (86576)