FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott03/07/2022

Vad händer om en person har ett narkotikaklassat ämne i blodet vid körning och blir stoppad av en polis?

Om man ätit Benzo så sitter det i cirka 6 timmar om man då kör moped ett dygn senare så syns det på test men man är ej längre påverkad åker man dit för det?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Av din fråga tolkar jag det som att du undrar om det är tillåtet att köra moped om man ätit benzo (narkotikaklassat ämne) dagen innan och inte är påverkad när man kör, samt vad som händer om det syns på ett test. I mitt svar kommer jag att tillämpa lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen) och information från Transportstyrelsens hemsida, se här.

Vad händer om en person har ett narkotikaklassat ämne i blodet vid körning? 

Utgångspunkten är att det är förbjudet att köra ett fordon med ett narkotikaklassat ämne i blodet (benzo) enligt trafikbrottslagen och Transportstyrelsens hemsida. Ett undantag till förbudet är om personen använder narkotikaklassade läkemedel av medicinska skäl och i enlighet med läkarens ordination. Det är alltid personen själv som har ansvaret för att vara uppmärksam och att man själv kan framföra ett fordon på ett säkert sätt i trafiken. Om du blir stoppad av en polis och de genomför en poliskontroll kan du dömas för rattfylleri eller grov rattfylleri och ditt körkort kan återkallas beroende på omständigheterna om du är påverkad av ett narkotikaklassat läkemedel, alternativt att det syns på ett test, 4§ och 4a§ trafikbrottslagen. 

Jag hoppas att mitt svar har gett dig viss vägledning. Du får gärna höra av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Linnéa LingemarkRådgivare