Vad händer om en inte besvarar en kallelse till en bouppteckning?

FRÅGA
om man fått kallelse till bouppteckning men ej svara på denna, vad händer då?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bouppteckning finns att hitta i ärvdabalken (ÄB). Där står bland annat att en bouppteckning ska förrättas senast 3 månader efter dödsfallet och att samtliga dödsbodelägare ska kallas till bouppteckningsförrättningen, ÄB 20 kap 1 och 2 §. Det finns däremot inga regler som säger att en dödsbodelägare är skyldig att medverka vid en förrättning, eller att svara på en kallelse till en sådan. Kort och gott kommer därför ingenting att hända om du inte svarar på kallelsen.

Anledningen till att bouppteckningsförrättningar hålls är för att arv- och testamentstagare ska kunna ta till vara sin rätt och se till att bouppteckningen blir rätt och riktig ut. Det finns därför en god poäng med att medverka vid bouppteckningsförrättningen trots allt.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (999)
2020-09-21 Får man tömma dödsboet innan bouppteckningen?
2020-09-20 Ska syskon bli kallade till bouppteckning om ena maken fortfarande lever?
2020-09-17 Till vilket värde ska en hund tas upp i en bouppteckning?
2020-09-16 Hur ska jag tolka en bouppteckning?

Alla besvarade frågor (84312)