Vad händer om en hyresgäst inte anmäler upptäckten av kackerlackor och de sprider sig?

2020-09-12 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag undrar vilken paragraf som gäller?Och vad utgången kan bli för hyresgäst?En hyres gäst finner kackerlackor i sin hyresrätt. Anmäler INTE det.Utan en annan hyresgäst anmäler detta då det sprider sig i hyreshuset.Efter en tid visar det sig var " början av utbrottet är".Dvs hos den hyresgästen som inte anmält.Vilka paragrafer gäller för hyresvärden då det uppmärksammas att hyresgästen som är vållande inte anmält?Vad kan hända med den vållande hyres gästen?
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Jag tänker att jag börjar med att berätta vilka paragrafer som situationen du beskriver kan beröra. Därefter går jag in på vad som kan ske med hyresgästen som inte anmält.

Aktuell lagstiftning och paragrafer

Eftersom det rör sig om en hyresgäst så blir jordabalkens 12 kapitel aktuellt, även känt som hyreslagen. Jag kommer att referera till jordabalken som JB. Paragrafen som vi här kommer att lägga lite extra fokus på är 24 § 12 kap. JB. Ytterligare paragrafer som kan komma att aktualiseras är 42 § 12 kap. samt 43 § 12 kap. JB.

Hyresgästens vårdplikt

En hyresgäst har vårdplikt. Med det menas att hyresgästen ska vårda lägenheten väl. Han eller hon ska ta hand om lägenheten på ett sätt som en ordentlig person hade gjort. (12:24 JB). Vårdplikten omfattar även att en hyresgäst är skyldig att genast meddela hyresvärden förekomsten av ohyra, vilket kackerlackor är (12:24 st. 3 JB). Även om hyresgästen exempelvis inte har varit hemma och upptäckt kackerlackorna så gäller vårdplikten.. Detta för att hyresgästen är skyldig att hålla sig underrättad om lägenhetens skick. I situationen du beskriver så bedömer jag att hyresgästen åsidosatt sin vårdplikt genom att inte anmäla.

Vad kan hända med hyresgästen?

Det föreligger ett krav på normal uppmärksamhet hos hyresgästen. Kackerlackorna har vad jag förstår det som spridits sig i lägenhetsbyggnaden till följd av att hyresgästen inte uppmärksammat dem. Genom att inte anmäla kackerlackorna så kan hyresrätten bedömas vara förverkad (12:42 st. 1 p. 8 JB). Hyresvärden har därför grund nog att säga upp hyresrätten. Det är dock inte nödvändigtvis så att hyresgästen förlorar rätten till hyresrätten. Exempelvis har hyresgästen kvar sin rätt om hyresvärden inte har sagt upp avtalet inom två månader från det att hyresvärden fick reda på situationen (12:43 st. 1 JB).

Sammanfattningsvis är det enligt min bedömning möjligt att hyresrätten är förverkad och att hyresgästen därför förlorar rätten till hyresrätten. Dock är det fler faktorer som spelar in vid en fullständig bedömning. Du bör därför bara se detta som en vägledning i din fråga.

Har du vidare frågor är du välkommen att skicka in en ny fråga.

Med vänlig hälsning,

Madelen Henriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1932)
2021-04-21 Vad gäller vid uppsägning av partiell uthyrning av lokal i andra hand?
2021-04-21 Laglig rätt för andrahandsuthyrning?
2021-04-20 Återbetalning av förstahandshyra då förhandlingsförordning finns
2021-04-19 Hur lång tid innan hyreshöjningen har hyresgästen rätt att få information?

Alla besvarade frågor (91438)