Vad händer om en bröstarvinge avsäger sig sin rätt till arv?

2019-09-11 i Arvsordning
FRÅGA
Jag & min far har mycket konflikter. Tycker han försöker styra mig mycket pga hans pengar. Kan jag avsäga mig arvet, jag är dock hans enda barn men vad händer?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB). Jag kommer i mitt svar utgå från att din far inte har upprättat ett testamente.

Kan du avsäga dig arvet?

Som din fars barn är du en s.k bröstarvinge och får då en laglig rätt att ärva honom när han går bort (2 kap. 1 § ÄB). Du har möjlighet att avsäga dig arvet vilket innebär att du klipper av din lagliga rätt att ärva honom efter hans bortgång (17 kap. 2 § ÄB). En avsägelse av arvet ska göras medan din far ännu är i livet och upprättas skriftligen vilket får formen av ett avtal där du avsäger dig din lagliga rätt till framtida arv.

Vad händer om du avsäger dig arvet?

Om du avsäger dig arvet som enda bröstarvinge så kommer arvet istället att gå över till eventuella arvingar i den andra arvsklassen vilken utgörs av din fars föräldrar (2 kap. 2 § ÄB). Om de har gått bort så kommer arvet i enlighet med istadarättens princip att gå vidare till deras barn, dvs din fars eventuella systrar eller bröder. Om din far inte har sina föräldrar eller eventuella syskon i livet kommer arvet slutligen att gå över till den tredje arvsklassen vilket utgörs av din fars mor- och farföräldrar (2 kap. 3 § första stycket ÄB). Detta är den sista arvsklassen och den aktualiseras bara om det inte finns några arvingar kvar i de två tidigare. Din fars mostrar, morbröder, fastrar och farbröder har arvsrätt genom istadarätten men deras barn, dvs din fars kusiner, har ingen sådan rätt.

I det fall att du har gjort en arvsavsägelse och det inte finns någon arvinge i någon av de andra arvsklasserna så kommer din fars kvarlåtenskap att tillfalla den allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § ÄB). Detta är en statlig fond som får den kvarlåtenskap som inte har någon arvinge från arvsklasserna eller testamente.

Vad är det för skillnad mellan en arvsavsägelse och ett arvsavstående?

Det som kan vara bra att ha i åtanke är att du istället för en arvsavsägelse också kan göra ett s.k arvsavstående. Detta innebär att du efter din fars bortgång kan välja att avstå från hela arvet eller delar av detta. Arvsavstående finns inte reglerat i lagen men innebär att arvet fördelas som om du i egenskap av arvtagare också är avliden vilket innebär att i det fall som du har egna barn så går arvet istället till dem i enlighet med istadarättens princip.

En viktig skillnad mellan arvsavsägelse och arvsavstående är att du avsäger dig arvet medan din far ännu är i livet och en ett arvsavstående kan göras först efter att din far har gått bort.

Sammanfattning

Du kan som bröstarvinge innan din fars bortgång göra en arvsavsägelse. En sådan ska göras skriftligt och innebär att du helt avsäger dig din rätt till framtida arv efter din far. Arvet kommer då istället att gå vidare till den andra arvsklassen och i det fall att denna är uttömd vidare till den tredje. När alla arvsklasserna är uttömda så kommer din fars kvarlåtenskap att tillfalla den allmänna arvsfonden.

Som alternativ till en arvsavsägelse finns också möjligheten till att göra ett arvsavstående. Du gör då ett avstående till förmån för dina egna arvingar genom att efter din fars bortgång avstå från hela eller delar av arvet.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1450)
2020-08-12 Vem ärver min pappa?
2020-08-10 Hur långt sträcker sig istadarätten?
2020-08-09 Vem ärver mina föräldrar om syskon ej lever?
2020-08-09 Vilka ärver, barn eller barnbarn?

Alla besvarade frågor (82733)