Vad händer om en arvinge inte gör anspråk på sitt arv?

2017-09-03 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!Jag och min fru har sedan länge upprättat ett testamente där vi anger vem ärver vad efter vårt bådas frånfälle. Vi undrar följande: vad händer med den del av kvarlåtenskapen en arvinge, genom legat, har rätt till men denne inte gör anspråk på? Våra föräldrar lever inte och vi har inga bröstarvingar heller. Tack på förhand!Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Om en arvinge har rätt till en del av kvarlåtenskapen men inte gör anspråk på sin del riskerar arvingens anspråk att preskriberas. Det sker efter tio år, 16 kap. 4 § ärvdabalken. Det kan dock ske betydligt snabbare, redan efter sex månader, om Skatteverket förelägger arvingen att göra sin rätt gällande, 16 kap 5 §.

Vad som händer med legatet som arvingen inte gör anspråk på beror på testamentets lydelse och på vem arvingen är. I testamentet kan ni ange vad som ska ske med kvarlåtenskapen om den första arvingen inte gör anspråk på sin del. Testamentet ska tolkas utifrån testatorns vilja, 11 kap. 1 §, vilket innebär att ni kan förtydliga hur ni vill att arvsordningen ska se ut för det fall den tänkta arvingen inte gör anspråk på sin del.

Om testamentet inte innehåller några ytterligare angivelser är det avgörande vem arvingen är. Tanken är att den ursprungliga arvsordningen ska följas i den mån det är möjligt. Om testamentstagaren är en person vars avkomlingar ändå skulle ha arvsrätt efter er har dennes avkomlingar rätt till legatet, 11 kap. 6 § och 7 §. Ni skriver att ni inte har några föräldrar eller bröstarvingar, men om testamentstagaren är ett syskon har syskonets avkomlingar rätt till kvarlåtenskapen. Om testamentstagaren däremot inte är ett syskon kommer kvarlåtenskapen inte tillfalla dess avkomlingar. I så fall kommer arvsordningen följas i den mån att i första hand föräldrars syskon får dela på legatet och därefter allmänna arvsfonden, 2 kap. 3 § samt 5 kap. 1 §.

Sammanfattningsvis, om det inte finns några angivelser i testamentet och det, i ert fall, inte är ett syskon som är testamentstagare kommer legatet att tillfalla föräldrars syskon eller allmänna arvsfonden, 16 kap. 8 § ärvdabalken. Det finns även ytterligare information att läsa på Skatteverkets hemsida. Hoppas ni har fått svar på er fundering!

Med vänliga hälsningar

Henrik Ärnlöv
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1692)
2021-11-26 Får gemensamma barn ut mindre i arv än särkullbarn?
2021-11-21 Vem ärver när det inte finns bröstarvingar?
2021-11-20 Vad ärver halvsyskon?
2021-11-18 Vem ärver mig om hela familjen skulle omkomma i en flygolycka?

Alla besvarade frågor (97338)