Vad händer när slutdatumet för en anställning förefaller på en helgdag?

FRÅGA
Jag blev uppsagd den 20/5 och har en månads uppsägning då infaller min sista arbetsdag på midsommar dagen är inte det fel för det är ju en helgdag
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du har blivit uppsagd och har en uppsägningstid på 1 månad så spelar det ingen roll om den sista dagen är en helgdag (i ditt fall den 20/6). Detta kan utläsas genom att det inte finns någon bestämmelse om detta i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Den enda gången det blir problematiskt att avgöra vilken dag som är den sista anställningsdagen är i det fall slutdatumet inte existerar, exempelvis om man blir uppsagd den 31 januari - då gäller istället den närmast föregående datumen, d.v.s. 28 (alternativt den 29) februari.

Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en till fråga!

Med vänlig hälsning,

Mina Jenabpour
Fick du svar på din fråga?